Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS

Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

**Το μάθημα διεξάγεται στην αγγλική γλώσσα

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Το μάθημα αυτό σκοπεύει να καλύψει σε προχωρημένο επίπεδο θέματα που άπτονται της ανάλυσης χρηματοοικονομικών κινδύνων και εμπειρικών ευρημάτων.
Θα αναλυθούν σύγχρονα θέματα που έχουν ανακύψει στη διεθνή βιβλιογραφία και πρακτική σαν συνέπεια των πρόσφατων εξελίξεων στο χώρο της μέτρησης και προστασίας από χρηματοοικονομικούς
κινδύνους. Οι φοιτητές, μετά το πέρας του μαθήματος αυτού, θα είναι σε θέση να αναπτύξουν ώριμη αναλυτική σκέψη στα ανωτέρω θέματα, και να σχεδιάζουν βέλτιστες στρατηγικές και χρηματοοικονομικές αποφάσεις στα πλαίσια διεθνών επιχειρήσεων και τραπεζικών και κυβερνητικών οργανισμών.

Περιεχόμενα Μαθήματος

 

LECTURE 1

FINANCIAL DERIVATIVES AND MARKETS FOR HEDGING RISKS

LECTURE 2
HEDGING STRATEGIES AND OPTIONS PRICING AND PROPERTIES

LECTURE 3
EQUITY PORTFOLIO RISK MANAGEMENT STRATEGIES I

LECTURE 4
EQUITY PORTFOLIO RISK MANAGEMENT STRATEGIES II

LECTURE 5
EXCHANGE RATE RISKS AND HEDGING

LECTURE 6
INTEREST RATE RISK MANAGEMENT STRATEGIES

LECTURE 7
EMPIRICAL MODELLING USING EVIEWS

Αξιολόγηση

 

Τελικές γραπτές εξετάσεις

Course Durations: 2 Μήνες / 140 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα