Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

Εισηγητής

Κοιμίσογλου Μαρία

Διάρκεια

9 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

420 ΩΡΕΣ/ 16,1 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Σε έναν παγκοσμιοποιημένο κόσμο, όπου οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών και οικονομιών είναι αναπόφευκτες, η κατανόηση, η ανεκτικότητα και η συνεργασία ανάμεσα στις διάφορες κοινότητες αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Η παγκοσμιοποίηση έχει επιφέρει αλλαγές στον τρόπο ζωής, την οικονομία και τις κοινωνικές σχέσεις, απαιτώντας από τους ανθρώπους να είναι προετοιμασμένοι για την αντιμετώπιση των προκλήσεων και των ευκαιριών που προκύπτουν από αυτήν την εξέλιξη. Το Πρόγραμμα «Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση» παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και αντιλήψεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη ενός δυναμικού και ανοικτού κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος. Προάγει την κατανόηση και την ανεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός αρμονικού και συνεργατικού κλίματος και προωθεί την πολυπολιτισμικότητα και την αξιοποίηση των πολιτισμικών πλούτων, ενισχύοντας την πολιτιστική ποικιλομορφία και τη δημιουργία ενός πλουραλιστικού κοινωνικού περιβάλλοντος. Παράλληλα,  προετοιμάζει τους ανθρώπους για την παγκόσμια οικονομία, ενισχύοντας τις γνώσεις τους στον τομέα των διεθνών σχέσεων, του εμπορίου και της συνεργασίας.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και κυρίως σε Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας/ Β’ βάθμιας, σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες και πολυπολιτισμικές δομές (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ), Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας , μέλη ΜΚΟ, νοσηλευτές, νομικούς καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Οικονομίας και της Διαπολιτισμικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Παράλληλα, συμβάλλει στην κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην οικονομία και στο σχολείο, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
  • Εννοιολογική Οριοθέτηση της διαπολιτισμικότητας
  • Αρχές διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και πολυπολιτισμικότητα
  • Μοντέλα Εκπαιδευτικής Οικονομικής Διαχείρισης
  • Διαπολιτισμική διαμεσολάβηση και Οικονομική Διαχείριση
  • Αξιολόγηση – Ανατροφοδότηση
 2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
  • Οικονομική Διαχείριση και Διαπολιτισμική Ικανότητα
  • Η Οικονομική Πραγματικότητα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα
  • Εθνοτικές – Μειονοτικές Ομάδες στην Ελλάδα και Οικονομική Διαχείριση
  • Οικονομία και Εκπαίδευση
  • Διδακτικές προσεγγίσεις της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης
  • Ένταξη και ενσωμάτωση μαθητών
  • Μοντέλα ενταξιακής πολιτικής
  • Μοντέλα καλών πρακτικών στην εκπαίδευση
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Αποτίμηση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  • Ιστορική Αναφορά
  • Σχέση Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και Οικονομικής Επιστήμης με τα ανθρώπινα δικαιώματα
  • Παγκοσμιοποίηση και ανθρώπινα δικαιώματα
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 4. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
  • Οι Προσφυγικές Ροές προς την Ευρώπη
  • Οικονομική Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασύλου και Μετανάστευσης
  • Η Οικονομκή, Κοινωνική και Πολιτισμική Ενσωμάτωση των Προσφύγων
  • Δομές Εκπαίδευσης
  • Το Οικονομικό ζήτημα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας
  • Το Οικονομικό ζήτημα της μετανάστευσης
  • Διαφορετικότητα, ρατσισμός και περιθωριοποίηση στην Κοινωνία και Οικονομία
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 5. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
  • Αρχές διά βίου μάθησης
  • Διδακτική μεθοδολογία προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων
  • Διαπολιτισμικότητα και εκπαίδευση ενηλίκων
  • Βιωματικές και Ενεργητικές Μέθοδοι Διδασκαλίας
  • Μάθηση, Εκπαίδευση και Διδασκαλία
  • Σύγχρονες προσεγγίσεις μάθησης
  • Η διαφοροποιημένη διδασκαλία
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
  • Διδακτικές εφαρμογές της Διαπολιτισμικότητας στην Οικονομία
  • Η διαπολιτισμική εκπαίδευση στην Ελληνική Οικονομία
  • Διεθνείς συνθήκες και ευρωπαϊκή νομοθεσία
  • Η σύγχρονη οικονομική πολυπολιτισμική πραγματικότητα
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 7. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
  • Κοινωνία, Διαπολιτισμικές και Εκπαιδευτικές Μέθοδοι
  • Εκπαιδευτικό πλαίσιο και διαπολιτισμική Παιδαγωγική
  • Έννοια, αντικείμενο και αρχές Διδακτικής
  • Η αναγκαιότητα της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην Οικονομία
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 8. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
  • Αρχές, τεχνικές και μέθοδοι Συμβουλευτικής στην Οικονομία
  • Εκπαίδευση και Διαπολιτισμική Συμβουλευτική
  • Συμβουλευτική και Οικονομική Θεώρηση
  • Οι δεξιότητες του Συμβούλου
  • Αξιολόγηση – ανατροφοδότηση
 9. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην οικονομία
 2. να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης
 3. να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών
 4. να είναι ευαισθητοποιημένοι σχετικά με την πολιτισμική ποικιλομορφία και να αντιλαμβάνονται τη σημασία της στη σύγχρονη κοινωνία
 5. να κατανοούν τις οικονομικές διαδικασίες, τις αρχές της αγοράς και της επιχειρηματικότητας
 6. να είναι σε θέση να εφαρμόζουν επικοινωνιακές στρατηγικές που ενισχύουν την αμοιβαία κατανόηση και την αλληλεπίδραση μεταξύ ατόμων που προέρχονται από διαφορετικές πολιτισμικές και οικονομικές πραγματικότητες
 7. να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο
 8. να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.
 9. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 10. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με την συμπλήρωση κουίζ  πολλαπλής  κατά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας και με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1500-2000 λέξεων κατά τον τελευταίο μήνα μαθημάτων. Τόσο οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και η τελική εργασία διατίθενται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλονται προς βαθμολόγηση στο email της Γραμματείας.

Κόστος συμμετοχής

180€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

 • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
 • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

162€

Δόση Α’

81€

Δόση Β’

81€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα