Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Δεν ισχύει η πολιτική των εκπτώσεων!

Σε ποιους απευθύνεται:

 
  • Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας/ Β’ βάθμιας
  • όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες και πολυπολιτισμικές δομές (ΙΕΚ, ΣΔΕ, ΚΔΒΜ, ΣΕΚ),
  • Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
  • διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας ,
  • μέλη ΜΚΟ, νοσηλευτές, νομικούς

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

 
  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
  • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
  • Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
  • Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Δομή Προγράμματος

 

1.ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ, ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ
2. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΗΣ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
4. ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΡΑΤΣΙΣΜΟ, ΞΕΝΟΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
5. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ, ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ
6. ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
7. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
8. ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
9. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός αυτού είναι η επιστημονική στήριξη των εκπαιδευτικών Α’βάθμιας και Β’βάθμιας σε θέματα Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και ειδικότερα σε ότι αφορά την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Ακόμη, το πρόγραμμα στοχεύει στην κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σε θέματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην οικονομία και στο σχολείο, αλλά και στη διατύπωση των βασικών αρχών για την εκπαιδευτική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 

1.να γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης στην οικονομία

 

2.να αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης

 

3.να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών

 

4.να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο

 

5.να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών

 

6.να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης

 

7.να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

Μέθοδος υλοποίησης Προγράμματος

 

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει πλήρες handbook για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία).

 

Η διδασκαλία στο πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η e-learning διάσταση του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν επιλέγοντας οι ίδιοι τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση κάθε επιμέρους ενότητας γίνεται με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 60 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (προαιρετικά), ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα πρέπει, με το πέρας της τελευταίας ενότητας, να εκπονήσουν  μία γραπτή εργασία έκτασης 1500-2000 λέξεων.

* Δυνατότητα αποπληρωμής σε τρεις ισόποσες δόσεις

Course Durations: 420 Διδακτικές Ώρες /9 μήνες /ECVET: 16,8

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα