Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος

 • θα γνωρίζει πώς να επιλύει προβλήματα που σχετίζονται με επιχειρηματικές αποφάσεις,
 • θα μπορεί να κάνει προβλέψεις επιχειρηματικών μεγεθών με τη χρήση χρονολογικών σειρών,
 • θα αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τη δημιουργία υποδειγμάτων γραμμικού προγραμματισμού και τη χρήση αυτών για τη λήψη βέλτιστων αποφάσεων σε προβλήματα επιχειρήσεων και οργανισμών
 • θα μπορεί να κατανοήσει έννοιες των θεωριών ουρών αναμονής και να χρησιμοποιήσει τα υποδείγματα ουρών αναμονής για λήψη βέλτιστων επιχειρηματικών αποφάσεων

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Εισαγωγή στην Επίλυση Προβλημάτων και στην Λήψη Αποφάσεων για Επιχειρήσεις
 2. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων χωρίς Πιθανότητες
 3. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων με Πιθανότητες
 4. Λήψη Αποφάσεων και ο Ρόλος της Χρησιμότητας
 5. Προβλέψεις με τη Χρήση Μεθόδων Χρονολογικών Σειρών
 6. Εισαγωγή στον Γραμμικό Προγραμματισμό
 7. Γραμμικός Προγραμματισμός: Ανάλυση Ευαισθησίας και Ερμηνεία
 8. Εφαρμογές Γραμμικού Προγραμματισμού
 9. Διαχείρηση Αποθεμάτων με Ανεξάρτητη Ζήτηση
 10. Διαχείρηση Αποθεμάτων με Εξαρτημένη Ζήτηση
 11. Υποδείγματα Ουρών Αναμονής

Αξιολόγηση

 

Υποβολή εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα