Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία

Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Δεν ισχύει η πολιτική των εκπτώσεων!

Σε ποιους απευθύνεται

 
 • Οικονομολόγους,
 • Διδάσκοντες μαθημάτων που σχετίζονται με την οικονομική επιστήμη
 • Κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους,
 • διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας
 • Μέλη ΜΚΟ,
 • νοσηλευτές,
 • νομικούς

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
 • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
 • Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
 • Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Δομή Προγράμματος

 

1.Εισαγωγικές και εννοιολογικές διευκρινίσεις της οικονομικής επιστήμης
2. Σύνθεση – ποικιλομορφία του μαθητικού δυναμικού
3. Ειδικές εκπαιδευτικές και οικονομικές επιδράσεις
4. Οικονομικές  εκφάνσεις της διαπολιτισμικότητας
5. Ένταξη και οικονομική ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών
6. Νομοθετικό πλαίσιο και οικονομία
7. Δικαιώματα και οικονομική επιστήμη
8. Τελική Αξιολόγηση Προγράμματος- Υποβολή Εργασίας

Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.

 

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα στοχεύει στην επιστημονική στήριξη αποφοίτων οικονομικών σχολών σε θέματα οικονομικών της Εκπαίδευσης με διαπολιτισμική διάσταση. Αναλυτικότερα, αποσκοπεί στη μελέτη του οικονομικού αποτυπώματος από την ένταξη των μεταναστών, προσφύγων και γενικότερα μαθητών από διαφοροποιημένα πολιτισμικά περιβάλλοντα στη σχολική μονάδα και την εκπαιδευτική διαδικασία. Επιπλέον, επιδιώκεται η κατάρτιση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων σχετικά με ζητήματα που αφορούν την εθνική και πολιτισμική ετερότητα στην κοινωνία και στο σχολείο, αλλά και η διατύπωση των βασικών αρχών για την οικονομική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 
 1. να γνωρίζουν και να διαχειρίζονται τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία σε θέματα οικονομικών της Εκπαίδευσης με διαπολιτισμική διάσταση
 2. να είναι σε θέση να μελετούν το οικονομικό αποτύπωμα από την ένταξη των μεταναστών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
 3. να καταρτιστούν και να ευαισθητοποιηθούν γύρω από ζητήματα που αφορούν τη διατύπωση των βασικών αρχών για την οικονομική της διαχείριση με έναν διαπολιτισμικό προσανατολισμό
 4. να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο
 5. να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών
 6. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.
 7. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

Μέθοδος υλοποίησης Προγράμματος

 

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει πλήρες handbook για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία).

Η διδασκαλία στο πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η e-learning διάσταση του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν επιλέγοντας οι ίδιοι τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση του προγράμματος γίνεται με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής για κάθε επιμέρους ενότητα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επιτύχει σε αυτό σκορ μεγαλύτερο ή ίσο με 80%. Με το πέρας της τελευταίας ενότητας οι σπουδαστές θα πρέπει να παραδώσουν και μία γραπτή εργασία έκτασης 1500-2000 λέξεων.

* Δυνατότητα αποπληρωμής σε τρεις ισόποσες δόσεις

Course Durations: 420 Διδακτικές Ώρες /9 Μήνες /ECVET:16,8

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα