Μάρκετινγκ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Μάρκετινγκ μικρομεσαίων επιχειρήσεων
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 
Οι ΜΜΕ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας αλλά και της Ευρώπης και για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους στο σύγχρονο διεθνές οικονομικό περιβάλλον.  Οι αποφάσεις για τις επιλογές των ΜΜΕ πρέπει κατά συνέπεια να βασίζονται σε θεμελιωμένες πληροφορίες και τεχνικές μέσα από τις επιστημονικές μεθόδους που παρέχει η επιστήμη του Μάρκετινγκ.  Το Μάρκετινγκ αφορά στον προσανατολισμό προς τον πελάτη ως τελικό στόχο κάθε δραστηριότητας. Αυτή η φιλοσοφία είναι κρίσιμο να εμπνέει όλες τις λειτουργίες της επιχείρησης.

Η παραπάνω εστίαση αφορά ασφαλώς και στην εξωστρέφεια των ΜΜΕ για την οποία πολύς λόγος γίνεται σήμερα. Ένα μεγάλο κενό  στον τομέα αυτό αφορά στην έλλειψη των κατάλληλων γνώσεων και πρακτικών προκειμένου να αναπτύξουν και να προωθήσουν οι ΜΜΕ της εξαγωγές τους.

Το μάθημα αυτό έχει στόχο να εξοικιώσει τους ενδιαφερόμενους με την εφαρμογή των αρχών, θεωριών και εργαλείων του Μάρκετινγκ (ΜΚΤ) προκειμένου οι ΜΜΕ να καταστατούν βιώσιμες και ανταγωνιστικές τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Παράλληλα, παρουσιάζονται οι απαραίτητες ενέργειες από το σχεδιασμό μέχρι τη διεκπεραίωση και τις προωθητικές πολιτικές που πρέπει να συνοδεύουν την είσοδο αγαθών και υπηρεσιών σε μια ξένη αγορά.

Το μάθημα συνοδεύεται από μελέτες περιπτώσεων.

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι ενδιαφερόμενοι θα είναι σε θέση να:

 

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές ΜΚΤ
 • Αναπτύσσουν σχέδιο ΜΚΤ
 • Κατανοούν το πολύπλοκο διεθνές οικονομικό περιβάλλον και τα βασικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ
 • Εφαρμόζουν τα εργαλεία ΜΚΤ προκειμένου να λαμβάνουν σωστές αποφάσεις
 • Κατανοούν τα προβλήματα που συνδέονται με την ανάπτυξη εξαγωγών
 • Να γνωρίζουν τρόπους προώθησης των εξαγωγών τους

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Η φιλοσοφία και το περιβάλλον του ΜΚΤ
 2. Οι ΜΜΕ σήμερα – προβλήματα
 3. Η έρευνα ΜΚΤ
 4. Μοντέλα συμπεριφοράς του καταναλωτή
 5. Στρατηγικές αποφάσεις ΜΚΤ
 6. Μεθοδολογία ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 7. Σχέδιο ΜΚΤ
 8. Μέσα χρηματοδότησης εξαγωγικών ΜΜΕ
 9. Μορφές συνεργασίας για την προώθηση εξαγωγών
 10. Έρευνα αγοράς εξωτερικού
 11. ΜΚΤ εξαγωγών – προβολή και προώθηση

Αξιολόγηση

 

Η τελική αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων θα πραγματοποιηθεί με την παρουσίαση εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα