Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Διδάσκων

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να :

 • Καταχωρήσετε κινήσεις λογιστικής
 • Δημιουργήσετε οποιοδήποτε λογαριασμό λογιστικής και να τον συνδέετε με τα έντυπα ΦΠΑ και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
 • Εκτυπώσετε και ελέγξετε τη Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων
 • Εκτυπώσετε καρτέλες λογαριασμών, πελατών και προμηθευτών
 • Εκτυπώσετε Οικονομικές Καταστάσεις πολλαπλών επιχειρήσεων
 • Ελέγξετε και αποστείλετε τα έντυπα ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική) καθώς και τα έντυπα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων
 • Ελέγξετε και αποστείλετε φορολογικά έντυπα τα οποία αφορούν Β΄ κατηγορίας βιβλία  (Ε1,Ε2,E3,E5,Φ01-12, Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντων φόρων)
 • Καταχωρήσετε και ενημερώσετε το Μητρώο παγίων της επιχείρησης και να υπολογίσετε τις αποσβέσεις.
 • Καταχωρήσετε κινήσεις αξιογράφων και να παρακολουθείτε τα ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα
 • Να ενημερώνεστε άμεσα για τις νέες διατάξεις-αποφάσεις-νόμους μέσω της σύνδεσης με τον κόμβο του Tax Heaven

Επιπλέον θα έχετε κατανοήσει :

 • Βασικές έννοιες λογιστικής παρακολούθησης βιβλίων B΄ κατηγορίας
 • Καθώς και έννοιες του Κ.Β.Σ και της φορολογικής νομοθεσίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
Σκοπός του μαθήματος  είναι να δώσει στους χρήστες της εφαρμογής τις απαραίτητες γνώσεις  προκειμένου να   καταχωρίσουν και να εκτυπώσουν  κινήσεις  λογιστικής καθώς και να υπολογίσουν αυτόματα τα έντυπα φπα και φορολογίας εισοδήματος

 

 • Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
 • Καταχώριση κινήσεων παραστατικών
 • Καταχώρηση συγκεντρωτικών κινήσεων
 • Καταχώρηση κινήσεων εισπράξεων πληρωμών
 • Οικονομικές – Θεωρημένες εκτυπώσεις
 • Καταχώριση Παγίων υπολογισμός αποσβέσεων
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών προμηθευτών
 • Διαχείριση Λογαριασμών και σύνδεση με έντυπα ΦΠΑ (Φ1-Φ2)
 • Διαχείριση Λογαριασμών Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών
 • Καταχώρηση Κινήσεων Intrastat – Εκτύπωση Εντύπου
 • Εκτυπώσεις Εντύπων Φ4-Φ5
 • Ταχυκαταχώρηση Εντύπων
 • Διαχείριση Λογαριασμών και σύνδεση με Ε3
 • Καταχώρηση εντύπου Ε3, πίνακες αναζήτησης
 •  Καταχώρηση Στοιχείων Ε3 για διαφορετικά είδη επιχειρήσεων
 • Σχεδιασμός Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων και Σειρά Ε3
 • Αυτοέλεγχος
 • Καταχώρηση Στοιχείων Ε5 και Υπολογισμός Φόρου
 • Μεταφορά Στοιχείων Ε2 και Ε3 σε Ε1
 • Καταχώρηση Στοιχείων Ε1, πίνακες αναζήτησης και μεταφορές από λοιπά έντυπα
 • Μαζική Καταχώρηση Ε1
 • Εκτύπωση Ε1 και Εκκαθαριστικό Σημείωμα
 • Καταχώρηση Στοιχείων Ε2 – Ένδειξη ακινήτων Συζύγων – Αντιγραφή Ακινήτων
 • Καταχώρηση Στοιχείων Ε9 – Πεδία Κωδικών Μεταβολής – Στοιχεία Μελών
 • Ταχυκαταχώρηση Εντύπων Φορολογίας Εισοδήματος
 • Συνημμένες Καταστάσεις
 • Διαχείριση ειδών αποθήκης και εκτύπωση βιβλίου Απογραφής

Αξιολόγηση

 • Παράδοση Εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα