Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία

Εισηγητής

Αποστολοπούλου Ράνια

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η “Μηχανογραφημένη Λογιστική για επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία” αναφέρεται σε ένα σύστημα που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των οικονομικών δραστηριοτήτων και την καταγραφή των λογιστικών συναλλαγών μιας επιχείρησης με απλογραφικό τρόπο. Αυτό το εξελιγμένο σύστημα λογιστικής χρησιμοποιείται για την αυτοματοποίηση των διαδικασιών και τη διευκόλυνση της καταγραφής, επεξεργασίας και ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων. Μέσω του λογισμικού, οι επιχειρήσεις μπορούν να διατηρούν ακριβή απογραφικά βιβλία, να παράγουν οικονομικές αναφορές, να παρακολουθούν τα έσοδα και τις δαπάνες τους, καθώς και να λαμβάνουν αποφάσεις βασιζόμενες σε οικονομικά δεδομένα. To πρόγραμμα εκπαίδευσης στη “Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία”, προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία Data Communication, μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Οι συμμετέχοντες σε αυτό, εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόζουν αποτελεσματικές λογιστικές πρακτικές συμβάλλοντας στη βελτίωση της οικονομικής απόδοσης και της διοικητικής λειτουργίας των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους (ελεύθερους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), όσους επιθυμούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις ή επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέροντας Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, σε φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ εν γένει.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή και της θέσης του στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης και παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, το Πρόγραμμα στοχεύει στην απόκτηση συνολικής κατανόησης των λογιστικών διαδικασιών, των απλογραφικών βιβλίων και των μηχανογραφημένων λογιστικών εργαλείων, προετοιμάζοντας τους συμμετέχοντες για την αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των οικονομικών πτυχών μιας επιχείρησης.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ
  1. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Η/Υ
  2. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΒΑΣΙΚΟ ΜΕΝΟΥ
  4. ΜΥΝΥΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
  5. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 2. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ(ΜΕΡΟΣ Α΄)
  1. ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  2. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 3. ΕΣΟΔΑ – ΕΞΟΔΑ(ΜΕΡΟΣ B΄)
  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  2. ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ
  4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α’)
  1. ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  2. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ (ΜΕΡΟΣ B’)
  1. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΚΕΠΥΟ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ ΠΕΛΑΤΩΝ
  2. ΠΙΝΑΚΕΣ
  3. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
  1. ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  2. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  3. ΠΙΝΑΚΕΣ
  4. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
  1. ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ
  3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  4. ΠΙΝΑΚΕΣ
  5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  6. ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΓΙΟΥ
 8. ΕΝΤΥΠΑ
  1. ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
  2. ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Α’
  3. ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Β’
  4. ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Μ’
  5. ΕΝΤΥΠΑ ΣΕΙΡΑΣ Π’
  6. ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
 9. OFFICE MANAGEMENT
  1. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
  2. ΕΓΓΡΑΦΑ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
 10. ΕΝΤΥΠΑ
  1. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
 11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  1. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΟΥ
  2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  3. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ- ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ
  4. ΕΝΤΥΠΑ
 12. ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες λογιστικής παρακολούθησης βιβλίων B΄ κατηγορίας και φορολογικής νομοθεσίας

Β. να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, και συγκεκριμένα με το λογισμικό της εταιρείας Data Communication

Γ. να είναι σε θέση:

 1. να καταχωρούν κινήσεις λογιστικής
 2. να δημιουργούν οποιονδήποτε λογαριασμό λογιστικής και να τον συνδέουν με τα έντυπα ΦΠΑ και τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος
 3. να εκτυπώνουν και ελέγχουν τη Μηνιαία Κατάσταση Βιβλίου Εσόδων-Εξόδων
 4. να εκτυπώνουν καρτέλες λογαριασμών, πελατών και προμηθευτών
 5. να εκτυπώνουν Οικονομικές Καταστάσεις πολλαπλών επιχειρήσεων
 6. να ελέγχουν και να αποστέλλουν τα έντυπα ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική) καθώς και τα έντυπα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων
 7. να ελέγχουν και να αποστέλλουν φορολογικά έντυπα τα οποία αφορούν Β΄ κατηγορίας βιβλία (Ε1,Ε2,E3,E5,Φ01-12, Βεβαιώσεις Παρακρατηθέντων φόρων)
 8. να καταχωρούν και να ενημερώνουν το Μητρώο παγίων της επιχείρησης και να υπολογίζουν τις αποσβέσεις
 9. να καταχωρούν κινήσεις αξιογράφων και να παρακολουθούν τα ληξιπρόθεσμα αξιόγραφα
 10. να ενημερώνονται άμεσα για τις νέες διατάξεις-αποφάσεις-νόμους μέσω της σύνδεσης με τον κόμβο του Tax Heaven
 11. να διαχειρίζονται αποτελεσματικά και να παρακολουθούν τις οικονομικές πτυχές μιας επιχείρησης

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εξέτασης που διεξάγεται στην πλατφόρμα της συνεργάτιδας εταιρίας (https://exams.datacomm.gr/). Η εξέταση φέρει τη μορφή κουίζ 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και η πρόσβαση σε αυτή διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η αξιολόγηση της επίδοσης αποτυπώνεται σε ποσοστιαία βαθμολογική κλίμακα με μέγιστο το 100% και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, είναι η επίτευξη συνολικού σκορ άνω του 80%.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα