Οικονομία και πληροφορική

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS

 
by E-learning
€200
DETAILS

Social Media & Οικονομία

 

by E-learning
€100
DETAILS

Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

 
by E-learning
€250
DETAILS

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία

 
by E-learning
€250
DETAILS

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις

που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

 
by E-learning
€250
DETAILS

Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

 
by E-learning
€250
DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα