Οικονομία και πληροφορική

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS

 

by E-learning
€220

DETAILS

Μάθημα Social media και Οικονομία

 

by E-learning
€380

DETAILS

Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

 

by E-learning
€380

DETAILS

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία

 

by E-learning
€380

DETAILS

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις

που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

 

by E-learning
€380

DETAILS

Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

 

by E-learning
€380

DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα