Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση

 
by E-learning
€250
DETAILS

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

 
by E-learning
€180
DETAILS

Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 
by E-learning
€250
DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα