Οικονομικά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση

 

by E-learning
€380

DETAILS

Περιφερειακές Επενδύσεις

 

by E-learning
€380

DETAILS

Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

 

by E-learning
€380

DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα