Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια

Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια

Ratings (0)

Διαχείριση προβληματικής συμπεριφοράς στο σχολείο και την οικογένεια

Μαθησιακοί Στόχοι

Ακόμα και με τη θεωρητική κατάρτιση που λαμβάνει ο νέος εκπαιδευτικός, σύντομα όταν

μπει για πρώτη φορά στη σχολική τάξη αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει αρκετή απόσταση ανάμεσα στις παιδαγωγικές θεωρίες που διδάχτηκε, και στην εκπαιδευτική πράξη. Οι διαπροσωπικές δεξιότητες, οι διδακτικές τεχνικές και κυρίως οι ψυχοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις που κάθε μαθητής χρειάζεται καθιστούν απαραίτητη την περαιτέρω επιμόρφωση του εκπαιδευτικού.

Φυσικά οι εκπαιδευτικοί σε πολλά πεδία είναι άριστα καταρτισμένοι. Όμως λόγω των  προβλημάτων που συνειδητοποιούν οι εργαζόμενοι στο χώρο της εκπαίδευσης, είναι αναπόφευκτο να δημιουργούνται συναισθήματα ανεπάρκειας. Ως αποτέλεσμα, βιώνεται έντονο άγχος που δεν οφείλεται στην ανεπάρκειά τους στο γνωστικό τους αντικείμενο, αλλά σε προβληματισμούς που έχουν για τον παιδαγωγικό τους ρόλο. Άλλες πηγές άγχους είναι η έλλειψη κινήτρων των μαθητών, η έλλειψη χρόνου, θέματα πειθαρχίας, έλλειψη συνεννόησης και επικοινωνίας με τους συναδέλφους, ασάφεια του εκπαιδευτικού ρόλου, κτλ.

Εντοπίζεται λοιπόν η ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (νέων αλλά και έμπειρων,

καθώς στα επαγγέλματα που αφορούν δουλειά με ανθρώπους, ποτέ δεν εξαντλούνται οι γνώσεις)

σε πιο πρακτικά ζητήματα της εκπαιδευτικής τους πράξης, ως προς τα προβλήματα και τις

δυσκολίες που προκύπτουν σε μια σχολική αίθουσα:

  • ·Ποιες είναι οι διαπροσωπικές δεξιότητες που μπορεί να καλλιεργήσει κάποιος, για να

‘κερδίσει’ περισσότερο τους μαθητές του;

  • ·Πώς μπορεί κάποιος να διδάξει χρησιμοποιώντας τεχνικές εναλλακτικής διδακτικής

(βιωματικότητα, ομαδοκεντρική διδασκαλία, δημιουργική διδασκαλία);

  • ·Πώς μπορεί να αντιμετωπίσει ο εκπαιδευτικός τους μαθητές που έχουν χαμηλά κίνητρα;
  • ·Πώς μπορεί να χειριστεί ο εκπαιδευτικός προβλήματα προσαρμογής και ακραίας

συμπεριφοράς (επιθετικότητα, συστολή, κτλ);

  • ·Τι ρόλο παίζουν τα όρια και η πειθαρχία στην εκπαιδευτική πράξη;
  • ·Τί θέλουν οι μαθητές από τον εκπαιδευτικό τους;
  • ·Ποιες είναι οι κοινωνικές δεξιότητες που μπορεί να καλλιεργήσει ο εκπαιδευτικός, για να

επικοινωνεί καλύτερα με τους μαθητές του;

  • ·Ποια είναι η σημασία της συνεργασίας με τους γονείς;
  • ·Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του χαρισματικού δασκάλου;

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα ακολουθεί συνδυασμό πρακτικών συμβουλών και παρουσίασης ενημερωτικού υλικού σχετικά με τις πρακτικές πτυχές του παιδαγωγικού επαγγέλματος, με θεματικές που επικεντρώνουν σε πραγματικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό τους έργο.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς κάθε βαθμίδας, ειδικούς ψυχικής υγείας, επαγγελματίες υγείας, φοιτητές και σπουδαστές των ανωτέρω ειδικοτήτων, καθώς και σε οποιονδήποτε χρειάζεται να αναπτύξει περαιτέρω τις συμβουλευτικές και επικοινωνιακές του δεξιότητες.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣυμπεριφοράΠεριεχόμενο:Στην πρώτη ενότητα παρουσιάζεται η έννοια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Γίνεται επισκόπηση των κυριότερων θεωρητικών προσεγγίσεων που έχουν προταθεί, ως μια απόπειρα να ερμηνευτούν τα αίτια και οι τρόποι εκδήλωσης αλλά και διαχείρισης της συμπεριφοράς. Επίσης συζητάται το ζήτημα «πότε είναι προβληματική μια συμπεριφορά;» και προσδιορίζεται η έννοια της παθολογίας. Γίνεται τέλος μια επισκόπηση των κύριων προβλημάτων συμπεριφοράς που εκδηλώνουν παιδιά και έφηβοι στην οικογένεια και το σχολείο.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Αίτια προβληματικής συμπεριφοράςΠεριεχόμενο:Στη δεύτερη ενότητα γίνεται μια ενδελεχής ανάλυση της ερμηνείας των προβληματικών συμπεριφορών. Εξερευνούνται διάφορα αίτια και παράγοντες που δημιουργούν μια προδιάθεση για την εκδήλωση τέτοιων προβλημάτων. Εξετάζεται ο ρόλος της οικογένειας, της γενετικής, του σχολικού περιβάλλοντος, των κοινωνικών προβλημάτων και της οικονομικής ύφεσης στην εκδήλωση προβληματικών συμπεριφορών.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3ΕΝΟΤΗΤΑ 3: Επιθετικότητα ΙΠεριεχόμενο:Η παρούσα ενότητα ορίζει την έννοια της επιθετικότητας και της βίας. Εξετάζει τα διάφορα είδη με τα οποία εκδηλώνεται η βία στην κοινωνία και στο χώρο του σχολείου. Προσδιορίζει τα συγκεκριμένα αίτια (τηλεόραση, μουσική, βιντεοπαιχνίδια, οικογένεια κτλ.) που οδηγούν ένα νέο άτομο στο να διαπράξει μια βίαιη συμπεριφορά. Δίνονται διάφορα ερευνητικά δεδομένα που μαρτυρούν την εξάπλωση της βίας στον σχολικό χώρο.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Επιθετικότητα ΙΙΣε συνέχεια της προηγούμενης ενότητας, διερευνώνται οι επιπτώσεις της επιθετικής συμπεριφοράς στη ζωή ενός ατόμου. Εξετάζεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο θύμα και τον θύτη και δίνεται έμφαση στο ρόλο των παρευρισκόμενων σε ένα βίαιο επεισόδιο. Παρουσιάζεται ο ρόλος του σχολείου σε επίπεδο πρόληψης και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει η συναισθηματική αγωγή ως θεματική ενότητα η οποία μπορεί να επιβοηθήσει στο να μπορούν οι μαθητές να έρθουν σε καλύτερη επαφή με τον συναισθηματικό τους κόσμο, έτσι ώστε και να μπορούν να διαχειρίζονται τις συγκρούσεις με πιο ουσιαστικό τρόπο και να έχουν υψηλή αυτοεκτίμηση, ώστε να μη χρειάζονται ούτε να θυματοποιούνται ούτε και να διαπράττουν επιθετικές πράξεις για να την ενισχύουν
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5ΕΝΟΤΗΤΑ 5: Το φαινόμενο του εκφοβισμούΗ πέμπτη ενότητα πραγματεύεται το φαινόμενο του εκφοβισμού. Συγκεκριμένα, δίνονται διάφορα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης στα οποία εκδηλώνεται εκφοβιστική συμπεριφορά. Γίνεται μια απόπειρα ερμηνείας της συμπεριφοράς αυτής και προσδιορίζονται τα αίτια που οδηγούν σε εκφοβιστικές πράξεις. Εξηγείται ο ρόλος που έχει ο εκπαιδευτικός απέναντι στο φαινόμενο αυτό και πώς μπορεί σε επίπεδο προσωπικό, τάξης, σχολείου να παρέμβει αλλά και να προλάβει περιστατικά εκφοβισμού.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Προβλήματα άγχους και πανικούΤο άγχος αποτελεί μια πολύ συνηθισμένη συναισθηματική κατάσταση στον χώρο του σχολείου. Η παρούσα ενότητα εξετάζει τι είναι άγχος, από τι προκαλείται, πώς εκδηλώνεται και πώς λειτουργεί στο ανθρώπινο σώμα. Παρουσιάζονται τα τρία επίπεδα στα οποία το άγχος κάνει την εμφάνισή του (σωματική λειτουργία, νοητική κατάσταση, συμπεριφορά) και οι επιπτώσεις του σε αυτά τα τρία επίπεδα. Εξετάζονται οι περιπτώσεις χρόνιου άγχους και η διαταραχή κρίσεων πανικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο φαινόμενο της σχολικής φοβίας και στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων. Τέλος παρουσιάζονται διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαχειριστεί το δικό του άγχος και αυτό των μαθητών του.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7ΕΝΟΤΗΤΑ 7: Ψυχοπαθολογικές καταστάσεις Η έβδομη ενότητα ασχολείται με τις πιο παθολογικές εκφάνσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται διάφορα στοιχεία επιδημιολογίας και συννοσηρότητας στις διαταραχές του ψυχικού κόσμου παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Γίνεται αναφορά στην κατάθλιψη, τη διπολική διαταραχή, τις διαταραχές πρόσληψης τροφής και άλλες παθολογικές καταστάσεις. Ποιος είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού; Πώς πρέπει να χειριστεί προβλήματα που αφορούν την ψυχική υγεία των μαθητών με προβλήματα;
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8ΕΝΟΤΗΤΑ 8: ΥπερκινητικότηταΗ δέκατη ενότητα ασχολείται με την υπερκινητικότητα. Πώς εκδηλώνεται η υπερκινητική συμπεριφορά στη σχολική τάξη; Γιατί μερικοί μαθητές βρίσκουν τόσο δύσκολο το να συγκεντρωθούν; Τι είναι η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας; Τι σχέση έχει η παρορμητική συμπεριφορά; Εξετάζονται τα αίτια της ιδιαίτερης αυτής κατάστασης, καθώς και τρόποι με τους οποίους μπορεί ο εκπαιδευτικός να διαχειριστεί τον υπερκινητικό του μαθητή κατά τη διάρκεια του μαθήματος.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9ΕΝΟΤΗΤΑ 9: Χαμηλή αυτοεκτίμησηΣτην παρούσα ενότητα προσδιορίζεται η έννοια της αυτοεκτίμησης. Γίνεται λόγος για την αυτοεκτίμηση του ίδιου του εκπαιδευτικού και έπειτα διευκρινίζεται η αυτοεκτίμηση των μαθητών. Αναφέρονται οι παράγοντες που συντελούν στη χαμηλή αυτοεκτίμηση καθώς και οι τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιος να καταλάβει αν ένα άτομο έχει χαμηλή αυτοεκτίμηση (ενδείξεις). Τέλος παρουσιάζονται διάφορα εργαλεία και τεχνικές που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκπαιδευτικός, για να ενισχύσει την αυτοεκτίμηση των μαθητών του. 
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10ΕΝΟΤΗΤΑ 10: Τεχνικές διαχείρισης της συμπεριφοράςΣτην ενότητα αυτή παρουσιάζονται οι τεχνικές που μπορεί ο εκπαιδευτικός να χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στη συμπεριφορά των μαθητών. Παρουσιάζεται η προσέγγιση του επαίνου, της ποινής, της τιμωρίας, της αγνόησης και άλλες συμπεριφοριστικές έννοιες. Παράλληλα γίνεται λόγος για την αυτοανάπτυξη του ίδιου του εκπαιδευτικού, προκειμένου να προστατεύεται η δική του συναισθηματική κατάσταση και να οριοθετεί τον ρόλο του.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11ΕΝΟΤΗΤΑ 11: Κανόνες συμπεριφοράςΗ τελευταία θεματική ενότητα πριν από την αξιολόγηση αναλύει τη σημασία που έχει να τηρείται ένα βασικό πλαίσιο κανόνων συμπεριφοράς στην τάξη σε όλες τις βαθμίδες. Εξετάζονται διάφορα παραδείγματα από κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης και παρουσιάζονται οι κύριες προϋποθέσεις που θα πρέπει να τηρούνται, προκειμένου να είναι αποτελεσματικό ένα καταστατικό κανόνων συμπεριφοράς.
 ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12ΕΝΟΤΗΤΑ 12: Αξιολόγηση 

Αξιολόγηση

Οι επιμορφούμενοι θα αξιολογηθούν με μια γραπτή εργασία έκτασης 1000 λέξεων, στην οποία παρουσιάζουν ένα από τα προτεινόμενα θέματα που θα τους ανακοινωθούν με την έναρξη του προγράμματος. Η εργασία αυτή θα συμπεριλαμβάνει βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος, σε συνδυασμό με κριτική ανάλυση του θέματος από τους επιμορφούμενους.

Course Durations: 3 Μήνες / 300 ώρες

Course Reviews


Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα