Ενδοσχολική Βία: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση

Ενδοσχολική Βία: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση

Ratings (0)

Ενδοσχολική Βία: Αναγνώριση και Αντιμετώπιση

Μαθησιακοί Στόχοι

  Σας ενημερώνουμε ότι για το συγκεκριμένο μάθημα δεν παρέχονται εκπτώσεις.

Τομάθημα αυτό απευθύνεται τόσο σε εκπαιδευτικόυς όσο και σε γονείς που αναγνωρίζουν τις επικίνδυνες προεκτάσεις που τείνει να λάβει το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας στη χώρα μας. Μέσα απο το μάθημα δίνεται η δυνατότητα στον εκπαιδευόμενο να αντιληφθεί τι ακριβώς είναι η ενδοσχολική βία, να αναγνωρίσει το θύμα της ενδοσχολικής βίας, να γνωρίσει τις επιπτώσεις στον ψυχισμό του θύματος και να μπορέσει αποτελεματικά να αντιμετωπίσει το φαινόμενο τόσο στο οικογενειακό όσο και στο σχολικό επίπεδο.

Περιεχόμενο Μαθήματος

Διδακτική Ενότητα 1

Τι είναι η ενδοσχολική βία, ποιά τα είδη και οι μορφές της. Ποιές οι επιπτώσεις της στον ψυχισμό του θύματος.

Διδακτικη Ενότητα 2

Ποιά είναι τα προειδοποιητικά σημάδια του παιδιού που υφίσταται βία εντός ή εκτός σχολείου. Ποιός ο ρόλος του γονιού, του εκπαιδευτικού και του συμμαθητή.

Διδακτική Ενότητα 3

Πώς αντιμετωπίζεται η άςκηςη ενδοσχολικής και εξωσχολικής βίας. Παρουσίαση  Πρόγραμματος παρέμβασης για θύτες και θύματα.

Διδακτική Ενότητα 4

Ενδοσχολική Βία: στρατηγική πρόληψης. Επίδραση βίαιων προγραμμάτων και παιχνιδιών.

Αξιολόγηση

Η τελική αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί με εργασίας

Course Durations: 1 Μήνας / 100 ώρες

Course Reviews


Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα