Προσωπικά Στοιχεία

Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!
Field is required!

Κατηγορίες Μαθημάτων

Επιλέξτε την Κατηγορία Μαθήματος
 • - επιλογή -
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΑΓΟΡΩΝ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ
 • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
Field is required!
Field is required!
Επιλέξτε το Μάθημα
 • - επιλογή -
 • Οικονομική Διαχείριση Έργων
 • Innovation Management
 • Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα
 • Στρατηγική επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα
 • Μάρκετινγκ Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
 • Προβλέψεις και Επενδύσεις
 • Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Οικονομία
 • Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε περίοδο κρίσης Κρίσης
 • Οικονομικά προσανατολισμένα στο Περιβάλλον
 • Οικονομικά του Τουρισμού
 • Οικονομικά της Εκπαίδευσης
Field is required!
Field is required!
Επιλέξτε το Μάθημα
 • - επιλογή -
 • Πολιτική Προστασία και Οικονομική Διαχείριση
 • Περιφερειακές Επενδύσεις
 • Ανθρώπινοι Πόροι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Field is required!
Field is required!
Επιλέξτε το Μάθημα
 • - επιλογή -
 • Οικονομική Επιστήμη, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση
 • Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία
 • Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης
 • Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βίου Μάθησης
Field is required!
Field is required!
Επιλέξτε το Μάθημα
 • - επιλογή -
 • Διαχείριση Ανθρωπίνων Πόρων στην Υγεία
 • Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας
 • Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας
 • Εταιρική Διακυβέρνηση στον χώρο της υγείας
 • Οικονομικά της Υγείας
Field is required!
Field is required!
Επιλέξτε το Μάθημα
 • - επιλογή -
 • Ανάλυση Σύγχρονων Χρηματοοικονομικών Κινδύνων με Το Οικονομετρικό Λογισμικό EVIEWS
 • Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά Βιβλία
 • Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία
 • Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία
 • Μάθημα Social Media και Οικονομία
Field is required!
Field is required!
Κατηγορία Έκπτωσης
Field is required!
Field is required!
Επιθυμείτε Τιμολόγιο ή Απόδειξη;
Field is required!
Field is required!