Χαμηλό κόστος εκπαίδευσης.

Μάθηση από οποιοδήποτε χώρο επιλέξει ο σπουδαστής και σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή της ημέρας

Η εξ’ αποστάσεως μαθησιακή διαδικασία διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους, ώστε να απαιτείται λιγότερος χρόνος .

Υπάρχει πλούσιο και διαδραστικό υλικό που περνά μέσα από μια διαδικασία ελέγχου πριν οι εκπαιδευόμενοί μας αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτό

Έμπειροι καθηγητές, πλήρως καταρτισμένοι ανταποκρίνονται σε απορίες και προβληματισμούς του εκάστοτε εκπαιδευόμενου.

Αναγνώριση Πιστοποιητικού στην αξιολόγηση προσωπικού.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτή τη στιγμή 1 στους 4 σπουδαστές στην Αμερική εκπαιδεύεται μέσω E-learning