Innovation Management

Εισηγητής

Δρίβας Κυριάκος

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά, η καινοτομία αναδεικνύεται σε κρίσιμο στοιχείο για την επιτυχία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Η διαχείριση της καινοτομίας απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες δύναται να αναπτυχθούν και να ενισχυθούν μέσω κατάλληλων επιμορφώσεων. Το εν λόγω εκπαιδευτικό Πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα αύξησης της επαγγελματικής αποτελεσματικότητας και της προσωπικής ανάπτυξης των εργαζομένων του κλάδου, καθώς παρέχει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες για την ορθή διαχείριση των καινοτόμων προϊόντων και ιδεών.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ, στελέχη (και υποψήφια στελέχη) Επιχειρήσεων, υπεύθυνους τμημάτων ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, φοιτητές οικονομικών  σχολών, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει εμπειρικές γνώσεις σε Οικονομικά θέματα των Αγορών. Ακόμη, προσφέρει στον επιμορφούμενο τις βασικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή και την  αναβάθμιση μίας ήδη υπάρχουσας, καθιστώντας την βιώσιμη και ανταγωνιστική.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Ορισμός εφεύρεσης και καινοτομίας. Είδη καινοτομίας
 2. Πώς να προστατέψω την εφεύρεση μου – Μέρος 1
 3. Πώς να προστατέψω την εφεύρεση μου –Μέρος 2
 4. Πώς να χρηματοδοτήσετε την καινοτόμα επιχείρηση σας.
 5. Το μοντέλο της ανοικτής καινοτομίας.
 6. Κατανόηση και έρευνα αγοράς για ένα καινοτόμο προϊόν (υιοθέτηση και διάδοση του προϊόντος).
 7. Πως μπορείτε να μεταφέρετε την τεχνολογία από έναν οργανισμό (πανεπιστήμιο, ερευνητικό ίδρυμα) στην βιομηχανία.
 8. Τι πρέπει να γνωρίζετε σε ένα συμβόλαιο αδειοδότηση.
 9. Ένας απλός οδηγός διαδικασίας/μοντέλου αξιοποίησης και εμπορευματοποίησης της καινοτομίας.
 10. Case studies ελληνικών και διεθνών μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.
 11. Τελική εργασία

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α.  να γνωρίζουν τα διάφορα είδη πνευματικής ιδιοκτησίας και πώς μπορούν να προστατέψουν οι ίδιοι τις εφευρέσεις τους (από τις πιο απλές έως τις πιο εξειδικευμένες).

Β.  να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ευκαιρίες, να σχεδιάζουν και να εκτελούν καινοτόμες ιδές, να αξιολογούν τους κινδύνους και να διαχειρίζονται τα αποτελέσματα

Γ.   να έχουν κατανοήσει τις διάφορες στρατηγικές αξιοποίησης της εφεύρεσής τους μέσω της ίδρυσης νεοσύστατης επιχείρησης (startup) ή αδειοδότησης σε υπάρχουσα εταιρεία

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 700-1000 λέξεων, η οποία διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται στο email της Γραμματείας προς βαθμολόγηση. Πιο συγκεκριμένα, οι σπουδαστές, καλούνται να σχεδιάσουν ένα σύντομο business plan, βασισμένο σε ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία. Το business plan πρέπει να έχει ως στόχο την αξιοποίηση μιας εφεύρεσης ή ενός καινοτόμου προϊόντος και προτάσεις αντιμετώπισης των προκλήσεων (π.χ. χρηματοδότηση, προστασία εφεύρεσης).

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Άπαξ καταβολή τελών ή σε 2 ισόποσες σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα