Innovation Management

Innovation Management
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να γνωρίζει τα διάφορα είδη πνευματικής ιδιοκτησίας. Έτσι, θα μπορεί να γνωρίζει πώς να μπορεί να προστατέψει τις εφευρέσεις του (από τις πιο απλές έως τις πιο εξειδικευμένες). Επίσης θα μπορεί να γνωρίζει τα κυριότερα μοντέλα του πώς να αξιοποιηθεί η εφεύρεση του. Ενδεικτικά, θα κατανοήσει τις διάφορες στρατηγικές όπως είναι να αξιοποιηθεί η εφεύρεση μέσω της ίδρυσης νεοσύστατης επιχείρησης (startup) ή αδειοδότηση σε υπάρχουσα εταιρεία. Επίσης θα μπορεί να γνωρίζει τα στάδια του πώς να επιτευχτεί μια αδειοδότηση.

Αυτό το μάθημα απευθύνεται σε άτομα τα οποία ξεκινούν ή σκέπτονται να ξεκινήσουν μια εταιρία όπου το προϊόν ή η υπηρεσία είναι καινοτομική. Επίσης απευθύνεται και σε ήδη ιδρυμένες εταιρίες (και στους αρμόδιους υπάλληλους αυτών) οι οποίες δραστηριοποιούνται στην εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην αγορά. Τέλος, απευθύνεται σε υπάλληλους δημοσίων φορέων οι οποίοι έχουν ερευνητικά αποτελέσματα τα όποια όμως δεν αξιοποιούνται (π.χ. πανεπιστημιακά ιδρύματα, ΑΤΕΙ, ερευνητικά ινστιτούτα κ.ο.κ.).

Περιεχόμενα Μαθήματος

 
  •  Τι είναι η εφεύρεση; Τι είναι η καινοτομία; Είδη καινοτομίας. Διαχείριση γνώσης.
  •  Πώς να προστατέψω την εφεύρεση μου – Μέρος 1: Trade Secrets (Εμπορικά Μυστικά) Copyrights Trademarks.
  •  Πώς να προστατέψω την εφεύρεση μου –Μέρος 2: Patents (Πατέντες) Προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης Plant Variety Protection (Plant Breeder’s Rights) (Δικαιώματα επί Φυτικών Ποικιλιών).
  •  Πώς να χρηματοδοτήσετε την καινοτόμα επιχείρηση σας.
  •  Το μοντέλο της ανοικτής καινοτομίας. Στρατηγικές συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις για την καλύτερη αξιοποίηση της εφεύρεσης.
  •  Κατανόηση και έρευνα αγοράς για ένα καινοτόμο προϊόν (υιοθέτηση και διάδοση του προϊόντος).
  •  Πως μπορείτε να μεταφέρετε την τεχνολογία από έναν οργανισμό (πανεπιστήμιο, ερευνητικό ίδρυμα) στην βιομηχανία.
  •  Τι πρέπει να γνωρίζετε σε ένα συμβόλαιο αδειοδότηση.
  •  Ένας απλός οδηγός διαδικασίας/μοντέλου αξιοποίησης και εμπορευματοποίησης της καινοτομίας.
  •  Case studies ελληνικών και διεθνών μικρομεσαίων καινοτόμων επιχειρήσεων.

Αξιολόγηση

 

Στο τέλος του τριμήνου, οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν μια εργασία 5-10 σελίδων, με ένα σύντομο business plan το οποίο θα βασίζεται σε ένα καινοτόμο προϊόν ή υπηρεσία. Το business plan πρέπει να έχει ως στόχο το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί η εφεύρεση ή το καινοτόμο προϊόν και προτάσεις του πως θα αντιμετωπίσουν οι προκλήσεις (π.χ. χρηματοδότηση, προστασία εφεύρεσης).

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα