Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με STATA
(3.1.Εφαρμογές Οικονομετρίας στα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά με STATA)

Το μάθημα αυτό φέρνει αντιμέτωπους τους φοιτητές με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι που διεξάγουν επιστημονική έρευνα. Ανάλογες προκλήσεις συναντά κάποιος σε εμπειρικές μελέτες που διεξάγει είτε στον τραπεζικό ή ιδιωτικό τομέα είτε σε οποιοδήποτε ερευνητικό πόστο στο οποίο εργάζεται.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην μοντελοποίηση του υπό μελέτης ερωτήματος, συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων, γραφήματα, στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αναφορά σε αξιόπιστα ερευνητικά άρθρα. Το στατιστικό/οικονομετρικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά είναι το STATA.