Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Identidad de la plataforma

E-learning | Καταναλωτών Επιχειρήσεων & Οργανισμών 
Open eClass 3.11.1»
Διαχειριστής Πλατφόρμας
  • 82
  •   -  Cursos abiertos0
  •   -  Registrarse como usuario0
  •   -  Cursos cerrados82
  • 99
  •   -  Formadores15
  •   -  Aprendices84
  •   -  Usuario invitado0