Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης

Μαθήματα

Μάθημα (Κωδικός)Εκπαιδευτής Τύπος
ΑΓΓΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ (TMD103)
ΑΝΑΠΤΥΞΗ E-SHOP ΜΕ OPENCART:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ (TMD101)
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑΣ ΜΕ STATA (TMA124)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (TMA110)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΤΗΡΟΥΝ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ (TMD102)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (8.8) (TMA122)
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ (8.9) (TMD104)