Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στη Υγεία

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στη Υγεία
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η περιγραφή και ανάλυση της θεωρίας και πρακτικής της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων με ειδικότερη έμφαση στον Τομέα της Υγείας και Πρόνοιας. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει τις σπουδαιότερες έννοιες και μεθόδους διοίκησης ανθρώπινων πόρων και θα μπορεί να κατανοήσει την σημασία της εξέλιξης της διοίκησης προσωπικού σε στρατηγική της διοίκησης ανθρώπινων πόρων.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Εισαγωγή στη Διαχείριση των Ανθρώπινων Πόρων στην Υγεία
 2. Έννοια και Περιεχόμενο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων
 3. Προγραμματισμός του Ανθρώπινου Δυναμικού
 4. Ανάλυση και Περιγραφή Θέσεων Εργασίας
 5. Προσέλκυση Προσωπικού
 6. Επιλογή Προσωπικού
 7. Εκπαίδευση Ανθρώπινου Δυναμικού
 8. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 9. Αξιολόγηση Προσωπικού στον τομέα της Υγείας
 10. Αξιολόγηση Απόδοσης στον Τομέα της Υγείας
 11. Πολιτική Αμοιβών

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων θα προκύψει από την εκπόνηση μιας εργασίας στο τέλος της διδακτικής περιόδου.

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα