Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου
4.4/5

Μαθησιακοί Στόχοι

 
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει δεξιότητες για την αξιοποίηση των τεχνολογιών της Επικοινωνίας και Πληροφορικής (ΤΕΠ) στη Διαχείριση των Ασθενών και την Οργάνωση του Πελατολογίου. Με αυτό τον τρόπο θα έχει τη δυνατότητα, είτε ως επαγγελματίας να διαχειρίζεται τις πληροφορίες στο χώρο της εργασίας του (Επιχείρηση, Οργανισμός, Νοσοκομείο, ιατρείο, φαρμακείο, κ.ά.), είτε ως απλός χρήστης να  αναζητά, διαχειρίζεται και αξιολογεί τις πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε βάσεις και στο διαδίκτυο.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Τεχνολογίες των Επικοινωνιών και της Πληροφορικής – Μια επισκόπηση
 2. Πληροφορική και υγεία
 3. Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας – Εφαρμογές
 4. Η Πληροφορική στο χώρο του ιατρείου (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή και οργάνωση πελατολογίου)
 5. Πληροφορική στο χώρο του φαρμάκου (ηλεκτρονική συνταγογράφηση, διαχείριση φαρμάκων και  διαχείριση πελατών)
 6. Διαδίκτυο και Υγεία
 7. Ο (αν)αλφαβητισμός υγείας και πληροφορικής
 8. Συστήματα αξιολόγησης της πληροφορίας στο διαδίκτυο
 9. Ιατρική πληροφορία και ασφάλεια των δεδομένων
 10. Οικονομική αξιολόγηση της επένδυσης σε τεχνολογίες
 11. Το μέλλον στη διαχείριση της πληροφορίας στο χώρο της υγείας (m-health, SaaS, Web-basedEHR, e-patient, κ.ά.)

Αξιολόγηση

 

Υποβολή εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα