Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Τα συστήματα CRM έχουν αποδείξει ότι αποτελούν μία αρκετά οικονομική εφαρμογή, καθώς οργανώνουν αποτελεσματικά τη λειτουργία της επιχείρησης και προσδίδουν ένα ισχυρό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται να αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη Διαχείριση των Ασθενών και την Οργάνωση Πελατολογίου είτε ως επαγγελματίες, είτε ως απλοί χρήστες. Πιο συγκεκριμένα, τα μαθησιακά αποτελέσματα συνοψίζονται στα εξής:

 • Ικανότητα διαχείρισης επαφών με άμεση και εύκολη πρόσβαση  σε αυτές και το ιστορικό τους

•Ανάθεση, διαμοιρασμός και παρακολούθηση των εργασιών και των ενεργειών του προσωπικού με τη χρήση ενός εικονικού Ημερολογίου
•  Εξοικείωση με την παρακολούθηση και ανάλυση προωθητικών ενεργειών με τη χρήση διαγραμμάτων και στατιστικών στοιχείων και μετατροπή ευκαιριών πώλησης σε προσφορές
•  Εισαγωγή στη δημιουργία προγραμμάτων συγκέντρωσης και εξαργύρωσης πόντων, διατήρηση ιστορικού κάθε κάρτας και εξαγωγή επιλεγμένων στατιστικών στοιχείων

Διδακτικές ενότητες

 1. Διαχείριση Επαφών Ι
  2. Διαχείριση Επαφών ΙΙ
  3. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών Ι
  4. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών ΙΙ
  5. Οργάνωση και Χρονοπρογραμματισμός Ενεργειών ΙΙΙ
  6. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών Ι
  7. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών ΙΙ
  8. Διαχείριση Προωθητικών Ενεργειών  ΙΙΙ
  9. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM Ι
  10. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM ΙΙ
  11. Υποστήριξη Προγραμμάτων Πιστότητας (Κάρτες Μέλους) με συστήματα CRM  ΙΙΙ
  12. Εκπόνηση Εργασίας

Απευθύνεται σε:

 • Προϊσταμένους Τμημάτων και Αναπληρωτές Προϊσταμένους ή στελέχη με αντίστοιχη θέση ευθύνης και αρμοδιότητες σε ιδιωτικούς και δημόσιους οργανισμούς υγείας
  • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων Υγείας , (Διευθυντές, Προϊσταμένους Τμημάτων),
  • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • Φοιτητές Σχολών Επιστημών Υγείας

Αξιολόγηση

 

Υποβολή εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα