Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Οικονομία

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας και Οικονομία
5/5

Θεματικές Ενότητες

 

 1. Αγορές, Χρηματοδότηση και Επιχειρηματικότητα
 2. Εκπαίδευση, Κοινωνία και διά βίου μάθηση
 3. Σύγχρονα Εργαλεία στη διαχείριση των μονάδων υγείας
 4. Ξένες γλώσσες και πληροφορική
 5. Προσφερόμενα μαθήματα σε συνεργασία με το ινστιτούτο ορκωτών λογιστών της Αγγλίας (ICAEW)

Μαθησιακοί Στόχοι

 
Το μάθημα καλύπτει θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο στρατηγικό ρόλο και τις σύγχρονες τάσεις στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας, στη βελτιστοποίηση του επιπέδου εξυπηρέτησης, στη χρήση ποσοτικών μεθόδων και εφαρμογών για την προτυποποίηση και επίλυση σύνθετων προβλημάτων διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και στην εισαγωγή και αξιολόγηση νέων τεχνολογιών όπως για παράδειγμα της τηλεματικής και της ραδιοσυχνικής αναγνώρισης προϊόντων (RFID) στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τις βασικές αρχές στη διοίκηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με έμφαση στα θέματα του προγραμματισμού και εκτέλεσης
 • Επιλέγουν και εφαρμόζουν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για να σχεδιάζουν, εκτελούν και ελέγχουν τα κανάλια εφοδιασμού
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές και τεχνικές για την προμήθεια και αποθήκευση προϊόντων καθώς επίσης και για βέλτιστη διαχείριση αποθέματος
 • Κατανοούν και αξιολογούν τις νέες τεχνολογίες (e-logistics) πληροφοριακών συστημάτων για αλυσίδες εφοδιασμού (Τηλεματική, RFID)
 • Λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις αναφορικά με την ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης σε τρίτους
 •  

Τα περιεχόμενα του μαθήματος θα καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

  • Διαχείριση παραγγελιών και  εξυπηρέτηση πελατών
  • Κατανόηση των καναλιών διανομής
  • Προμήθειες και αποθήκευση προϊόντων
  • Χωροθέτηση αποθηκευτικών χώρων και κέντρων διανομής
  • Ανάθεση λειτουργιών Εφοδιαστικής Διαχείρισης (Logistics) σε τρίτους
  • Έλεγχος αποθεμάτων & τεχνικές πρόβλεψης μελλοντικής ζήτησης/πωλήσεων
  • Φυσική διανομή προϊόντων: Διαδικασίες μεταφοράς και διανομής προϊόντων
  • Εφοδιαστική Διαχείριση σε περιβάλλον Ηλεκτρονικού Εμπορίου (e-Logistics)
  • Πληροφοριακά Συστήματα Εφοδιαστικής Διαχείρισης
  • Green logistics
  • Μελέτες περίπτωσης από την Ελλάδα και το Εξωτερικό

Αξιολόγηση

 

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνεται είτε με την αναπτυξη μιας μικρής γραπτής εργασίας στο τέλος του μαθήματος είτε με τον σχολιασμό (απάντηση ερωτήσεων) σε μια μελέτη περίπτωσης που θα δίνεται στους εκπαιδευόμενους.

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα