Διοίκηση και Μετασχηματισμός Εκπαιδευτικών Μονάδων

Εισηγητής

Γούλας Σοφοκλής

Διάρκεια

9 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

450 ΩΡΕΣ/ 17,3 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες απαιτούν από τις εκπαιδευτικές μονάδες να προσαρμοστούν προκειμένου να ανταποκριθούν στις νέες προκλήσεις. Η διοίκηση αποτελεί την κατευθυντήρια δύναμη πίσω από τον όποιο μετασχηματισμό τον μονάδων, παρέχοντας την απαραίτητη ηγεσία, στρατηγική προβληματισμό και αναπτυξιακές προοπτικές. Ο μετασχηματισμός εκπαιδευτικών μονάδων αναφέρεται στην επανασχεδίαση και αναδιοργάνωση των διαδικασιών, πρακτικών και δομών με σκοπό την αύξηση της ποιότητας της εκπαίδευσης και τη βελτίωση των αποτελεσμάτων μάθησης. Με την ορθή εφαρμογή της διοίκησης και τον στοχευμένο μετασχηματισμό, οι εκπαιδευτικές μονάδες μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον που ευνοεί την αρμονική ανάπτυξη των μαθητών και προετοιμάζει τους νέους για τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Το πρόγραμμα “ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ” επιτρέπει στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η ταχύτατη τεχνολογική πρόοδος, η πολυπολιτισμικότητα, οι κοινωνικές αλλαγές και οι αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και να εφαρμόσουν αποτελεσματικές στρατηγικές διοίκησης και μετασχηματισμού.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε επαγγελματίες ή σπουδαστές επιστημών αγωγής, ανθρωπιστικών, πολιτικών, κοινωνικών ή τεχνολογικών επιστημών που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν στη διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων κάθε βαθμίδας και ενδιαφέρονται να ενισχύσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους, σε επαγγελματίες ή σπουδαστές επιστημών αγωγής, ανθρωπιστικών, πολιτικών, κοινωνικών ή τεχνολογικών επιστημών που απασχολούνται ή επιθυμούν να απασχοληθούν επαγγελματικά ως στελέχη της δημόσιας διοίκησης ή ακαδημαϊκά ως ερευνητικοί επιστήμονες με ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής, μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού, καθώς και σε όλους  όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν προχωρημένες σπουδές σε επιστήμες αγωγής, οικονομικές, πολιτικές ή κοινωνικές επιστήμες και να προγυμναστούν στη θεωρία και πρακτική των οικονομικών της εκπαίδευσης.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης, η βελτίωση της θέσης τους στην αγορά εργασίας και η εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα εισάγει τους σπουδαστές στο αντικείμενο και τις μεθόδους της διοίκησης και του μετασχηματισμού με έμφαση το ιδιαίτερο πλαίσιο των εκπαιδευτικών μονάδων. Στόχος του μαθήματος είναι να εξοπλίσει  τους σπουδαστές με εισαγωγικές γνώσεις στο ευρύ φάσμα της διοίκησης εκπαιδευτικών οργανισμών και του μετασχηματισμού και μεταρρύθμισης των επιμέρους συντελεστών της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Το εύρος των θεμάτων που εξετάζονται ετοιμάζει τους σπουδαστές για τη κατανόηση των διοικητικών προκλήσεων, τη στρατηγική θεώρηση ζητημάτων αυτών, καθώς και την περαιτέρω εμβάθυνση στη θεωρία και πρακτική της διοίκησης και του μετασχηματισμού.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. Η εκπαιδευτική διαδικασία ως αντικείμενο διοίκησης
  • Η σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία
  • Το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο
  • Διεθνείς προσεγγίσεις στην εκπαδευτική διαδικάσία
  • Διοικητική οργάνωση συστημάτων εκπαίδευσης
  • Οργάνωση και διοίκηση εκπαιδευτικών μονάδων
 2. Εκπαιδευτικές ανισότητες
  • Βασικές έννοιες των οικονομικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων
  • Οι εκπαιδευτικές ανισότητες στην Ελλάδας και διεθνώς
  • Οι ανισότητες ως πρόκληση των εκπαιδευτικών συστημάτων αλλά και ως πεδίο προόδου
  • Διαχείριση της διαφορετικότητας στην εκπαίδευση
 3. Ηγεσία και οργανωσιακή κουλτούρα
  • Βασικές έννοιες ηγεσίας
  • Ο ρόλος της κουλτούρας στο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα
  • Το σχολικό κλίμα ως βίωμα εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών
 4. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων
  • Βασικές έννοιες διοίκησης ανθρωπίνων πόρων
  • Σύγχρονες πρακτικές κινητροποίησης
  • Επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών
  • Εκπαιδευτική ψυχολογία
 5. Οικονομική διαχείριση εκπαιδευτικών μονάδων και συντελεστών
  • Υλικοτεχνική υποδομή εκπαιδευτικών μονάδων
  • Προϋπολογισμός εκπαιδευτικών μονάδων
  • Ανάλυση κόστους-οφέλους
 6. Μάρκετινγκ Εκπαιδευτικών Μονάδων
  • Βασικές έννοιες μάρκετινγκ
  • Εισαγωγή στην ανάλυση αγοράς και κοινού
  • Διεθνείς πρακτικές στην προώθηση εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 7. Μεταρρύθμιση και μετασχηματισμός
  • Βασικές έννοιες οργανωσιακής μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού
  • Εθνικές και διεθνείς εμπειρίες μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού
  • Καινοτομία και νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση
 8. Μέτρηση εκπαιδευτικού αποτελέσματος
  • Βασικές έννοιες αξιολόγησης παραγόμενου έργου
  • Η ποσοτικοποίηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
  • Εθνικές και διεθνείς εμπειρίες στην αξιολόγησης της ποιότητας στην εκπαίδευση
 9. Εκπόνηση εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να γνωρίζουν βασικές έννοιες της σύγχρονης εκπαιδευτικής διαδικασίας και οργάνωσης της εκπαίδευσης σε επίπεδο συστήματος και μονάδας
 2. να γνωρίζουν το ιστορικό και σύγχρονο πλαίσιο των ανισοτήτων και να αντιλαμβάνονται το πώς εμφανίζονται στην εκπαίδευση
 3. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικές έννοιες και μεθόδους ηγεσίας και οργανωσιακής κουλτούρας
 4. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικές αρχές διαχείρισης του κύριου παραγωγικού συντελεστή στην εκπαίδευση: των ανθρώπων
 5. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικές αρχές οικονομικής διαχείρισης εκπαιδευτικών μονάδων
 6. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικές αρχές μάρκετινγκ και προώθησης εκπαιδευτικών υπηρεσιών
 7. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόσουν βασικές αρχές σχεδιασμού και υλοποίησης μεταρρύθμισης και μετασχηματισμού
 8. να είναι σε θέση να εφαρμόζουν πρακτικές αξιολόγησης εκπαιδευτικού έργου
 9. να είναι σε θέση να συνθέτουν και να ασκούν κριτική αξιολόγηση της θεωρίας και πρακτικής της διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων στα πλαίσια συγγραφής ενός δομημένου δοκιμίου

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με την συμπλήρωση κουίζ  πολλαπλής  κατά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας και με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1500-2000 λέξεων κατά τον τελευταίο μήνα μαθημάτων. Τόσο οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και η τελική εργασία διατίθενται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλονται προς βαθμολόγηση στο email της Γραμματείας.

Κόστος συμμετοχής

450€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

 • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
 • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

405€

Δόση Α’

135€

Δόση Β’

135€

Δόση Γ’

135€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 3 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς ((Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος Γ’ δόση μέχρι δύο μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα