Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε Περίοδο Κρίσης

Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε Περίοδο Κρίσης
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Σ. Καρκαλάκος

Σε ποιους απευθύνεται

 

  • Αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ
  • Στελέχη (και υποψήφια Στελέχη) Επιχειρήσεων,
  • Υπεύθυνους Τμημάτων Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
  • Φοιτητές Οικονομικών Σχολών

 

Όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα του επιχειρείν, της Δημιουργίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα συμμετεχόντων

 

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
  • Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,

 

Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.

 

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο (ελεύθερο επαγγελματία, ιδιωτικό υπάλληλο και εξειδικευμένο εργαζόμενο)  ο οποίος επιθυμεί να επιμορφωθεί σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων.  Πιο συγκεκριμένα, στοχεύει τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς του παρέχει βασικές γνώσεις για τη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης ή και την  αναβάθμιση μίας ήδη υπάρχουσας, καθιστώντας την βιώσιμη και ανταγωνιστική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 

να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σε θέματα διοίκησης και οργάνωσης επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των πωλήσεων , της διαχείρισης των συνεργατών και των σχέσεων με τον καταναλωτή.

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων

Συγγραφή συνθετικής εργασίας έκτασης 600-800 λέξεων

Course Durations: 2 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα