Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα γνωρίζει ποια είναι τα βασικά στοιχεία για την έναρξη και λειτουργία μιας νεοσύστατης επιχείρησης (startup).

 

Συγκεκριμένα,

 • θα γνωρίζει τις ενέργειες που πρέπει να κάνει πριν ξεκινήσει μια επιχειρηματική δραστηριότητα, κατά τη φάση έναρξης υλοποίησης της επιχειρηματικής του ιδέας και μετά τη δημιουργία της νέας επιχείρησης.

 • Θα κατανοεί τις βασικές έννοιες που εμπλέκονται στη διαδικασία δημιουργίας μιας νέας επιχείρησης και τα χαρακτηριστικά των νεοσύστατων επιχειρήσεων (startups) που βοηθούν στην επίτευξη ενός κερδοφόρου επιχειρηματικού μοντέλου.

 • Θα μάθει πώς θα ψάχνει για καινοτομικές ιδέες, πώς η «ιδέα» του θα μεταφράζεται σε ένα επιχειρηματικό μοντέλο και, στη συνέχεια, πώς θα ελέγχει την αξία του στην αγορά μέσω της επικύρωσης του από τον πελάτη, έτσι ώστε, σταδιακά, η νεοσύστατη επιχείρηση να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

 • Θα μπορεί να κατανοήσει την έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου(Business Model) και τα βασικά χαρακτηριστικά του. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

 • Ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης;

 • Ποια χαρακτηριστικά περιγράφουν καλύτερα τους πιθανούς πελάτες;

 • Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να προσεγγίσετε τους πιθανούς πελάτες;

 • Ποια είναι τα έξοδα εκκίνησης και άλλες ανάγκες;

 • Ποιες είναι οι εκτιμώμενες πωλήσεις;

 • Τι θα του κοστίσει να παράγει το προϊόν / υπηρεσία;

 • Πόσο κοστίζει να πωλήσει το προϊόν ή την υπηρεσία;

 • Ποιες δαπάνες θα πρέπει να πληρώσει, αν κάνει πωλήσεις ή όχι;

 • Πώς η επιχείρηση θα αποκτήσει έσοδα; Τι είναι το νεκρό σημείο και πώς να φτάσει σε αυτό;

 • Πώς να χτίσει την καλύτερη ομάδα managers για τη λειτουργία της επιχείρησης;

 • Πότε η νεοσύστατη επιχείρηση πρέπει να συνεργαστεί με άλλους εταίρους;

 • Πώς θα πρέπει να πληρωθεί ως ιδιοκτήτης; Πότε θα πληρωθεί;

 • Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των μετρητών και των κερδών;

 • Θα χρειαστεί ένα δάνειο για να ξεκινήσετε την επιχείρησή του; Τι είδος χρηματοδότησης ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες του;

 

    Με άλλα λόγια, θα μάθει να κατανοεί πώς μια νεοσύστατη επιχείρηση δημιουργεί, προσφέρει και απολαμβάνει αξία. Επίσης, θα αποκτήσει δεξιότητες για τον κατάλληλο σχεδιασμό, έλεγχο και υλοποίηση ενός επιχειρηματικού μοντέλου και θα κατανοεί τη διαφορά του από τοεπιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan). Τέλος, θα αποκτήσει δεξιότητες σχετικά με τις πληροφορίες που χρειάζεται να συμπεριλάβει στο επιχειρηματικό του πλάνο και σχέδιο, καθώς και δεξιότητες παρουσίασής τους.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Εισαγωγή στην έννοια της επιχειρηματικότητας, η απόφαση να γίνει κάποιος επιχειρηματίας και νεοσύστατες επιχειρήσεις.
 2. Σκοπός, χαρακτηριστικά και λειτουργίες που εμπλέκονται στη δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.
 3. Αναγνώριση ευκαιριών και επιτυχής παραγωγή επιχειρηματικών ιδεών. Από πού προέρχονται οι επιχειρηματικές ιδέες; Πώς να αποφασίσει ο δυνητικός επιχειρηματίας αν η ‘ιδέα’ του αποτελεί μια αξιόλογη επιχειρηματική ευκαιρία; Πώς να προστατεύσει την ιδέα του;
 4. Τί είναι το Επιχειρηματικό Μοντέλο και γιατί είναι απαραίτητη η επικύρωσή του από τον πελάτη στην αγορά; Πώς γίνεται η ανάπτυξη και κατάρτιση ενός αποτελεσματικού επιχειρηματικού μοντέλου;
 5. Τί σημαίνει Ανάλυση Αγοράς  και Ανάλυση Σκοπιμότητας;
 6. Ποια είναι η διαφορά του επιχειρηματικού μοντέλου από το επιχειρηματικό σχέδιο; Τί σημαίνει Ανάλυση Κλάδου & Ανάλυση Ανταγωνισμού;
 7. Κανάλια διανομής της ‘προσφοράς αξίας’ στον πελάτη. Δημιουργία ζήτησης και ανάπτυξη συμπράξεων με εταίρους. Εύρεση πελατών.
 8. Εκτίμηση των βασικών ποσοτικών μεγεθών μιας επιχείρησης: διάρθρωση κόστους –προϋπολογισμός πωλήσεων.
 9. Πηγές Χρηματοδότησης: διασφάλιση εσόδων και άλλων απαιτούμενων πόρων.
 10. Οικοδόμηση νέων επιχειρηματικών ομάδων (Startup Teams).
 11. Διαφορές στην τεχνική της παρουσίασης του Επιχειρηματικού Μοντέλου και του Επιχειρηματικού Σχεδίου  – Pitches.

Αξιολόγηση

 
Οι σπουδαστές θα πρέπει να υποβάλουν μια τελική εργασία με θέμα την “Αξιολόγηση μιας Επιχειρηματικής Ευκαιρίας”. Η αξιολόγηση θα γίνει μέσω της κατάρτισης ενός επιχειρηματικού μοντέλου. Στην ουσία, κάθε σπουδαστής θα πρέπει
(α) να επιλέξει μια πρωτότυπη επιχειρηματική ιδέα,
(β) να την αξιολογήσει στην αγορά (με μια πρώτη επαφή με τον πελάτη: μικρή έρευνα αγορά σε 5 δυνητικούς πελάτες) και, στη συνέχεια,
(γ) να καταρτίσει ένα επιχειρηματικό μοντέλο (business model) όπου να εξηγεί καθένα από τα εννέα τμήματα από τα οποία αποτελείται.
Η εργασία μπορεί να υποβληθεί είτε σε μορφή power point presentation (περίπου 15 -20 slides) ή video.

Οι εργασίες θα βαθμολογηθούν με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 • Συνοψίζουν σύντομα και περιεκτικά την ιδέα;
 • Καθορίζουν το πρόβλημα που επιλύει η ιδέα;
 • Εκτιμούν το μέγεθος της ευκαιρίας επίλυσης του προβλήματος;
 • Είναι σαφής η λύση που προτείνεται; (για τις επιχειρήσεις παραγωγής προϊόντων, οι λύσεις θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν την κατασκευή και το κόστος των αγαθών)
 • Περιγράφουν τη δημιουργία της ζήτησης και κοστολογούν το κόστος πρόσκτησης πελατών;
 • Περιγράφουν τη διαχρονική αξία για τον πελάτη;
 • Περιγράφουν τα κανάλια διανομής και την κοστολόγησή τους;
 • Υπάρχει έρευνα αγοράς (έλεγχος της επιχειρηματικής ιδέας / του business model);
 • Μας περιγράφουν ό,τι έμαθαν από την πρώτη επαφή με τον πελάτη;
 • Έχει καταγραφεί επαρκώς το διάγραμμα που απεικονίζει το επιχειρηματικό μοντέλο;
 • Περιγράφονται οι κίνδυνοι;

 

     Θυμηθείτε ότι στόχος δεν είναι η κατάρτιση ενός πλήρως ανεπτυγμένου business plan, με καταστάσεις οικονομοικοτεχνικών στοιχείων, αλλά ενός business model. Αυτό που θα αξιολογηθεί είναι η ικανότητα του σπουδαστή να παρουσιάζει πως ξεκίνησε η επιχειρηματική του ιδέα και πως την μετουσιώνει σε πραγματική επιχείρηση, μέσω της χρήσης ενός κατάλληλα δομημένου business model.

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα