Εταιρική διακυβέρνηση στον χώρο της Υγείας

Εταιρική διακυβέρνηση στον χώρο της Υγείας
4.4/5

Εταιρική διακυβέρνηση στον χώρο της Υγείας

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Το μάθημα στοχεύει στην αφομοίωση βασικών εννοιών που αφορούν στην εταιρική διακυβέρνηση, του ρόλου της εταιρικής διακυβέρνησης στο σύγχρονο δυναμικό διεθνές αλλά και εγχώριο οικονομικό-κοινωνικό περιβάλλον. Παρουσιάζει τα προγράμματα συμμόρφωσης με τους νόμους και τους κανόνες που αφορούν στις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της υγείας και τις προκλήσεις που εγείρονται στο χώρο αυτό.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Πιο συγκεκριμένα, το μάθημα καλύπτει τις παρακάτω ενότητες:

 1. Εισαγωγή στην Εταιρική Διακυβέρνηση (ΕΔ)
 2. Έννοιες, Ορισμοί, Πλαίσιο της ΕΔ
 3. Βασικές Θεωρίες ΕΔ
 4. Συστήματα και Προσεγγίσεις ΕΔ Παγκοσμίως
 5. Πρακτικές Εξουσίας και Ελέγχου
 6. Το Διεθνές και Ελληνικό Νομικό Πλαίσιο
 7. Επισκόπηση του Τοπίου στο Χώρο της Υγείας
 8. Προκλήσεις στην Υγεία
 9. Εσωτερικός Έλεγχος στην Υγεία
 10. Επισκόπηση των Βέλτιστων Πρακτικών ΕΔ στους Οργανισμούς Υγείας
 11. Μελέτες Περιπτώσεων – Εμπειρικές Ενδείξεις

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται σε Εργασία (εφαρμοσμένη ή θεωρητική). Η εργασία μπορεί να αφορά σε ανάλυση περίπτωσης στον κλάδο της υγείας ή να αποτελεί μελέτη βιβλιογραφίας για την ΕΔ με έμφαση στον τομέα της υγείας.

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα