Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA

Εφαρμογές Οικονομετρίας με STATA
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Το μάθημα αυτό φέρνει αντιμέτωπους τους φοιτητές με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομολόγοι που διεξάγουν επιστημονική έρευνα. Ανάλογες προκλήσεις συναντά κάποιος σε εμπειρικές μελέτες που διεξάγει είτε στον τραπεζικό ή ιδιωτικό τομέα  είτε σε οποιοδήποτε ερευνητικό πόστο στο οποίο εργάζεται.

Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους φοιτητές στην μοντελοποίηση του υπό μελέτης ερωτήματος, συγκέντρωση και επεξεργασία δεδομένων, γραφήματα, στατιστικούς και οικονομετρικούς ελέγχους, παρουσίαση αποτελεσμάτων και αναφορά σε αξιόπιστα ερευνητικά άρθρα. Το στατιστικό/οικονομετρικό πρόγραμμα που χρησιμοποιούμε και το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά είναι το STATA.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Βάσεις δεδομένων/άρθρων
 2. Διαχείριση Δεδομένων
 3. Εντολές (Do files)
 4. Γραφήματα
 5. Στατιστική Ανάλυση
 6. Απλή Παλινδρόμηση
 7. Πολλαπλή Παλινδρόμηση Ι
 8. Πολλαπλή Παλινδρόμηση ΙΙ
 9. Έλεγχος Υποθέσεων
 10. Ανάλυση Ευαισθησίας
 11. Χρονοσειρές, Διαστρωματικά, Panel

Αξιολόγηση

 

Υποβολή εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα