Κόστος και Εκπτώσεις

   Η συμμετοχή στο πρόγραμμα χρεώνεται ανά μάθημα και εξαρτάται από το ποια μαθήματα θα επιλέξει ένας σπουδαστής. Κάθε μάθημα έχει το δικό του κόστος, το οποίο είναι συνάρτηση του χρόνου που απαιτείται για να ολοκληρωθεί κάθε μάθημα. Ο χρόνος αυτός, ανάλογα με το μάθημα, μπορεί να είναι  1, 2  ή 3 μήνες.

 

    Στο ποσό της συμμετοχής υπολογίζονται εκπτώσεις αναλόγως τηn κατηγορία των σπουδαστών, τον αριθμό και τη θεματική ενότητα των μαθημάτων που επιλέγονται αλλά και έκτακτες εκπτώσεις αναλόγως την περίοδο εγγραφής.

Ειδικές εκπτώσεις προβλέπονται σε περιπτώσεις Ομαδικών Εγγραφών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του προγράμματος.

Τα δίδακτρα προκύπτουν ανάλογα με τη διάρκεια του μαθήματος.

Για τους σπουδαστές τα δίδακτρα είναι :

 • Μαθήματα διάρκειας τριών (3) μηνών :  380€
 • Μαθήματα διάρκειας δύο (2) μηνών :  220€
 • Μαθήματα διάρκειας ενός (1) μήνα  :  100€
 • Μαθήματα διάρκειας  έξι (6) μηνών: 480€

Η πληρωμή μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ, είτε σε δύο δόσεις.

 • Η πρώτη δόση (50%) θα πρέπει να καταβληθεί μέσα σε επτά (7) ημέρες από την αποδοχή της αίτησης του σπουδαστή.
 • Η δεύτερη δόση (50%) καταβάλλεται την τέταρτη (4η) εβδομάδα των μαθημάτων.

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αποκλεισμό του σπουδαστή από το υπόλοιπο του προγράμματος και φυσικά από τις εξετάσεις και τη χορήγηση Πιστοποιητικού Παρακολούθησης.

Η κατάθεση των χρημάτων γίνεται στον τραπεζικό λογαριασμό 190/545570-79  της Εθνικής Τράπεζας.

Στο ανωτέρω κόστος συμμετοχής παρέχονται εκπτώσεις σε ειδικές κατηγορίες σπουδαστών:

 • 50% Έκπτωση:* AΜΕΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας
 • 30% Έκπτωση:* Απόφοιτοι και φοιτητές του Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί),   Δημόσιοι Υπάλληλοι,  Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 • 10% Έκπτωση:  Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο μάθημα του προγράμματος στο παρελθόν
 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα