Social Media & Οικονομία

Εισηγητής

Καρκαλάκος Σωτήριος

Διάρκεια

1 Μήνας

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

50 ΩΡΕΣ/ 2,3 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Τα social media και η οικονομία αποτελούν δύο αναπόσπαστα κομμάτια του σύγχρονου κόσμου που αλληλεπιδρούν σε συνεχή βάση. Με την εξάπλωση και την αυξανόμενη χρήση των κοινωνικών μέσων, ο τρόπος με τον οποίο επικοινωνούμε, αλληλεπιδρούμε και διαπραγματευόμαστε έχει αλλάξει δραματικά. Οι επιχειρήσεις, οι επαγγελματίες και οι καταναλωτές αναζητούν τρόπους να εκμεταλλευτούν αυτήν την κοινωνική επαφή και να δημιουργήσουν οικονομική αξία. Τα social media ανοίγουν νέες προοπτικές για τη διαφήμιση, την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών, τη δημιουργία κοινοτήτων και την ανάπτυξη του brand awareness. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης “Social Media & Οικονομία” ανταποκρίνεται και σε αυτήν την ανάγκη, παρέχοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ των social media και της οικονομίας, καθώς και τις δυνατότητες που προσφέρονται για επιχειρηματική ανάπτυξη και επιτυχία.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους (ελεύθερους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), σε στελέχη επιχειρήσεων που η επικοινωνία και προβολή είναι βασικό κομμάτι της δουλειάς τους και αποτελεί καθημερινό τους εργαλείο, σε πωλητές, ιδιώτες επαγγελματίες που επιθυμούν να περάσουν την επικοινωνία της εργασίας τους και της δράσης τους στο χώρο του διαδικτύου, σε όσους επιθυμούν να γνωρίσουν βαθύτερα τον κόσμο των social media, καθώς και σε εν γένει αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή  και της θέσης του στην αγορά εργασίας, δίνοντάς του την ευκαιρία να εκπαιδευτεί και να εξοικειωθεί με τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν τα social media. Στην εποχή μας τα social media αποτελούν τη βιτρίνα του ποιοι είμαστε και τί κάνουμε και είναι αυτά που χτίζουν εικόνες και προσθέτουν αξιοπιστία σε μία επιχείρηση, υπηρεσία ή άνθρωπο. Η επικοινωνία έχει αλλάξει και μαζί καλούμαστε να αλλάξουμε και όλοι εμείς – επιχειρήσεις και άνθρωποι – να εισέλθουμε σε ένα νέο περιβάλλον διαδράσης και να συνομιλήσουμε με νέους κανόνες και πρακτικές με εταιρίες, υπηρεσίες, ανθρώπους, πελάτες, ψηφοφόρους, χρήστες. Το Πρόγραμμα “Social Media & Οικονομία ”, έρχεται να κάνει μια εισαγωγή στον κόσμο των social media, να εστιάσει στις σύγχρονες πρακτικές επικοινωνίας στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και να προβάλλει κανόνες και τακτικές μεγιστοποίησης αναγνωσιμότητας και επιρροής μηνύματος. Αυτό δημιουργεί ουσιαστικά οφέλη για την κοινωνία, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, την ενίσχυση της επαγγελματικής απασχόλησης, την ανάδειξη τοπικών επιχειρήσεων και τη δημιουργία ευκαιριών για καινοτομία και ανάπτυξη. Συγκριτικό πλεονέκτημα του Προγράμματο, αποτελεί η προσαρμογή της ύλης στις ανάγκες των συμμετεχόντων, η αμφίδρομη επικοινωνία με τους διδάσκοντες και η δυνατότητα συνάντησης της ομάδας για επίλυση αποριών και παραδειγμάτων.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

  1. Social media και επικοινωνία: ένα αναπόφευκτο συνταίριασμα
  2. Από τη θεωρία στην πράξη – Facebook, Τwitter, LinkedIn, G+, Youtube, Instagram, Pinterest
  3. Social media ένας νέος κόσμος με κανόνες συμπεριφοράς
  4. Διαμόρφωση εικόνας (brand) μέσα από τα social media (εταιρίας, προϊόντος, υπηρεσίας, ανθρώπου)
  5. Εκπόνηση Εργασίας

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να είναι ενήμεροι όσον αφορά τις σύγχρονες πρακτικές επικοινωνίας στην εποχή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Β. να έχουν γνώση των κανόνων συμπεριφοράς και των τακτικών μεγιστοποίησης αναγνωσιμότητας και επιρροής μηνύματος

Γ. να αναγνωρίζουν την αξία των σύγχρονων μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην επικοινωνία και την οικονομία,

Δ. να είναι εξοικειωμένοι με τα κυριότερα σύγχρονα μέσα/ πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης

Ε. να είναι σε θέση να αξιοποιούν τα social media για την προώθηση και τη διαμόρφωση της εικόνας μιας εταιρίας, ενός προϊόντος, μιας υπηρεσίας ή ενός ανθρώπου, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τους για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας, της επιρροής και της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας (branding)

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται είτε με τη δημιουργία ενός Social Media Plan για ένα υποθετικό σενάριο με παραδοτέα εργασία  έως 3000 λέξεις, είτε με τη δημιουργία και προβολή του υλικού που αντιστοιχεί σε μια εβδομάδα παρουσίας στα social media για ένα υποθετικό σενάριο. Η τελική εργασία/ εξέταση διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλεται προς βαθμολόγηση στο email της Γραμματείας

Κόστος συμμετοχής

100€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

  • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
  • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

90€

Δόση Α’

45€

Δόση Β’

45€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Άπαξ καταβολή τελών ή σε 2 ισόποσες σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση δύο εβδομάδες μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα