Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Διδάσκων

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα είστε σε θέση να :

 • Καταχωρήσετε κινήσεις λογιστικής
 • Δημιουργήσετε οποιοδήποτε λογαριασμό λογιστικής και να τον συνδέστε με τα έντυπα ΦΠΑ και τον Ισολογισμό
 • Εκτυπώστε και ελέγξετε διάφορες οικονομικές καταστάσεις – ισοζύγια
 • Καταχωρήσετε κινήσεις κλεισίματος Ισολογισμού και ανοίγματος βιβλίων  στην επόμενη διαχειριστική χρήση
 • Εκτυπώσετε Ισολογισμό, Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, Φύλλα Μερισμού και απογραφής λογαριασμών
 • Ελέγξετε και αποστείλετε τα έντυπα ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική) καθώς και τα έντυπα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων
 • Ελέγξετε και αποστείλετε φορολογικά έντυπα τα οποία αφορούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία  (Ε3, E5, E2 , Φ01-10, Φ01-11, Φ01-12)
 • Καταχωρήσετε και ενημερώσετε το Μητρώο παγίων της επιχείρησης και να υπολογίσετε τις αποσβέσεις.

Επιπλέον θα έχετε κατανοήσει  :

 • Βασικές έννοιες Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής
 • Καθώς και έννοιες του Κ.Β.Σ και της φορολογικής νομοθεσίας

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

1.    Καταχώριση κινήσεων λογιστικής

Σκοπός του μαθήματος  είναι να δώσει στους χρήστες της εφαρμογής τις απαραίτητες γνώσεις  προκειμένου να   καταχωρίσουν κινήσεις  Γενικής Λογιστικής

 

 • Καταχώριση Πελατών – Προμηθευτών
 • Διαχείριση Λογαριασμών
 • Διαχείριση Παραστατικών
 • Διαχείριση κωδικών κίνησης
 • Καταχώριση συμψηφιστικών – ταμειακών εγγραφών
 • Οικονομικές – Θεωρημένες εκτυπώσεις

2.       Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού –Διαχείριση  και Εκτύπωση Ισολογισμού

Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους χρήστες  οι οποίοι θέλουν να ενημερωθούν για τις διαδικασίες – εγγραφές με τις οποίες κλείνει η Χρήση  και εκτυπώνεται ο Ισολογισμός.

 • Διαχείριση Λογαριασμών
 • Εγγραφές  Κλεισίματος Ισολογισμού μέχρι τον 89
 • Αυτόματο Κλείσιμο Ισολογισμού
 • Αυτόματο Κλείσιμο Βιβλίων
 • Εκτύπωση Απογραφής Λογαριασμών
 • Διαχείριση Ισολογισμού
 • Εκτύπωση Ισολογισμού (Μία και δύο χρήσεις)
 • Εκτύπωση Φύλλου Μερισμού

 3.    Έντυπα ΦΠΑ και έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος, Έντυπα Taxis και Intrastat, Ηλεκτρονική  Υποβολή Εντύπων

Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει στους χρήστες της εφαρμογής τις απαραίτητες γνώσεις για τις εργασίες που πρέπει να εκτελέσουν, προκειμένου να υπολογίσουν και εκτυπώσουν τα Έντυπα ΦΠΑ και  Φορολογίας Εισοδήματος.

 • Διαχείριση Λογαριασμών
 • Υπολογισμός  και Εκτύπωση  Φ1 ,Φ2, Ε3,E5,E2 ,Φ01-10,Φ01-11,Φ01-12
 • Ηλεκτρονική Υποβολή
 • Πίνακας Φορολογικής Αναμόρφωσης
 • Βεβαιώσεις  Εταίρων Μελών

 4.       Διαχείριση Παγίων

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για τη Διαχείριση Παγίων και τον Υπολογισμό των Αποσβέσεών τους.

 • Διαχείριση Παγίων, Προεκτάσεων και Προσθηκών Παγίων
 • Συντιθέμενα Πάγια, Διάσπαση Παγίων, Καταστροφή.
 • Υπολογισμός Κινήσεων Αποσβέσεων και Αυτόματη Ενημέρωση στη Γενική Λογιστική
 • Διαχείριση και Κινήσεις Προσωρινών Παγίων

 5.       Αναλυτική Λογιστική

Σκοπός του μαθήματος  είναι να δώσει στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώσεις για την παραμετροποίηση και καταχώριση κινήσεων αναλυτικής λογιστικής

 • Διαχείριση Λογαριασμών
 • Διαχείριση  κατηγοριών  επιμερισμού
 • Διαχείριση κωδικών κίνησης
 • Καταχώριση κινήσεων αναλυτικής λογιστικής
 •  Αυτόματη ενημέρωση κινήσεων γενικής λογιστικής σε αναλυτική λογιστική

Αξιολόγηση

 

 • Παράδοση Εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες / 210 hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα