Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία

Εισηγητής

Αποστολοπούλου Ράνια

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η μηχανογραφημένη λογιστική επιχειρήσεων που τηρούν διπλογραφικά βιβλία αποτελεί ένα προηγμένο σύστημα διαχείρισης και καταγραφής των οικονομικών δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης. Το σύστημα αυτό ενσωματώνει λογισμικό και τεχνολογία που επιτρέπουν την αυτοματοποίηση και απλοποίηση των λογιστικών διαδικασιών, τη διαχείριση των παραστατικών, την εκτύπωση αναφορών και την ανάλυση των οικονομικών δεδομένων. Έτσι, επιτυγχάνεται η ολοκληρωμένη και αξιόπιστη καταγραφή των οικονομικών εργασιών μιας επιχείρησης, διευκολύνοντας την ανάλυση, την παρακολούθηση και τη λήψη αποφάσεων. To πρόγραμμα εκπαίδευσης στη “Μηχανογραφημένη Λογιστική για Επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά Βιβλία”, προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία Data Communication, μέλος του Ομίλου Epsilon Net. Οι συμμετέχοντες σε αυτό εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το μηχανογραφικό σύστημα της εταιρείας Data Communication.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους (ελεύθερους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), όσους επιθυμούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις ή επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέροντας Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, σε φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε εν γένει αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕI.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή και της θέσης του στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση από τους σπουδαστές, των εννοιών Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής για την παρακολούθηση βιβλίων Γ΄ κατηγορίας, τη Διαχείριση Ισολογισμών και Παγίων, την εκτύπωση εντύπων ΦΠΑ και Φορολογίας Εισοδήματος, Εντύπων Taxis και Intrastat, την Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
  2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
  1. ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ
  2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  4. ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ
  5. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  6. ΑΠΛΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  1. ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ
  2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ
  3. ΚΩΔΙΚΟΙ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ
  4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
  5. ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  6. ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΙΝΗΣΕΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 
  7. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΜΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ
  2. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ
  3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗΣ ΦΟΡΜΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ, ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
  2. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΗ ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
  3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
  4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ (ΜΕΡΟΣ Β)
  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΓΙΩΝ (ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
  2. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΠΑΓΙΩΝ
 7. ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΦΠΑ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΝ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
  1. ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΦΠΑ
  2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 8. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ, ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΧΡΗΣΗΣ
  1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ-ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
  2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ
  3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
 9. ΕΝΤΥΠΑ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ, ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
  1. ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
  2. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
  3. ΛΟΙΠΑ ΕΝΤΥΠΑ
 10. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 11. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΦ- ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ –ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
  1. ΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΥΦ
  2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
  3. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
 12. ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής, καθώς και έννοιες του Κ.Β.Σ και της φορολογικής νομοθεσίας

Β. να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, και συγκεκριμένα με το λογισμικό της εταιρείας Data Communication

Γ. να είναι σε θέση:

 1. να καταχωρούν κινήσεις λογιστικής
 2. να δημιουργούν οποιονδήποτε λογαριασμό λογιστικής και να τον συνδέουν με τα έντυπα ΦΠΑ και τον Ισολογισμό
 3. να εκτυπώνουν και ελέγχουν διάφορες οικονομικές καταστάσεις – ισοζύγια
 4. να καταχωρούν κινήσεις κλεισίματος Ισολογισμού και ανοίγματος βιβλίων στην επόμενη διαχειριστική χρήση
 5. να εκτυπώνουν Ισολογισμό, Αποτελέσματα Εκμετάλλευσης, Φύλλα Μερισμού και απογραφής λογαριασμών
 6. να ελέγχουν και να αποστέλλουν τα έντυπα ΦΠΑ (Περιοδική – Εκκαθαριστική) καθώς και τα έντυπα ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων – Παραδόσεων
 7. να ελέγχουν και να αποστέλλουν φορολογικά έντυπα τα οποία αφορούν Γ΄ κατηγορίας βιβλία (Ε3, E5, E2 , Φ01-10, Φ01-11, Φ01-12)
 8. να καταχωρούν και να ενημερώνουν το Μητρώο παγίων της επιχείρησης και να υπολογίζουν τις αποσβέσεις.

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εξέτασης που διεξάγεται στην πλατφόρμα της συνεργάτιδας εταιρίας (https://exams.datacomm.gr/). Η εξέταση φέρει τη μορφή κουίζ 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και η πρόσβαση σε αυτή διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η αξιολόγηση της επίδοσης αποτυπώνεται σε ποσοστιαία βαθμολογική κλίμακα με μέγιστο το 100% και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, είναι η επίτευξη συνολικού σκορ άνω του 80%.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα