Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία

Εισηγητής

Αποστολοπούλου Ράνια

Διάρκεια

3 Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

120 ΩΡΕΣ/ 4,6 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Η μηχανογραφημένη μισθοδοσία αναφέρεται στη χρήση υπολογιστικών συστημάτων και λογισμικού για τον υπολογισμό, τη διαχείριση και την αποτύπωση των μισθών και των αποδοχών των εργαζομένων μιας επιχείρησης. Μέσω της αυτοματοποίησης και της ενσωμάτωσης διαδικασιών, η μηχανογραφημένη μισθοδοσία επιτρέπει την ακριβή και αποτελεσματική υπολογιστική διαχείριση των αμοιβών και των παροχών που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι.  Καθώς οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναζητούν τρόπους αύξησης της αποτελεσματικότητας και της ακρίβειας των διαδικασιών τους, η μηχανογραφημένη μισθοδοσία προσφέρει έναν αποτελεσματικό τρόπο διαχείρισης της μισθοδοσίας. To πρόγραμμα εκπαίδευσης στη “Μηχανογραφημένη Μισθοδοσία”, προσφέρεται σε συνεργασία με την εταιρία Data Communication, μέλος του Ομίλου Epsilon Net και οι συμμετέχοντες σε αυτό αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες μισθοδοσίας των επιχειρήσεων και των οργανισμών, χρησιμοποιώντας αποτελεσματικά το μηχανογραφικό σύστημα Premium HRM Μισθοδοσία,  που προσφέρει η εν λόγω εταιρεία.

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους (ελεύθερους επαγγελματίες ή στελέχη επιχειρήσεων), όσους επιθυμούν να εργαστούν σε λογιστικά γραφεία και επιχειρήσεις ή επιθυμούν να κάνουν καριέρα ως ελεύθεροι επαγγελματίες προσφέροντας Λογιστικές και Φοροτεχνικές Υπηρεσίες, σε φοιτητές και αποφοίτους Οικονομικών Σχολών, καθώς και σε εν γένει αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της επαγγελματικής πορείας του σπουδαστή και της θέσης του στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των εργοδοτών στους οποίους απευθύνεται για εργασία, όσο και στην εμπειρική διάχυση της επιστημονικής γνώσης, παρέχοντάς του τη δυνατότητα εργασίας σε ποικίλες δομές του χώρου των οικονομικών, καθώς κάνει πράξη θεωρητικά αποκτηθείσες γνώσεις. Ουσιαστικά, το Πρόγραμμα στοχεύει στην κατανόηση από τους σπουδαστές, των βασικών εννοιών μισθοδοσίας και των αρχών εφαρμογής αυτής, ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κάθε περίπτωση απασχόλησης. Παράλληλα, ενισχύει την ακρίβεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών μισθοδοσίας, μειώνοντας την πιθανότητα σφαλμάτων και την ανάγκη για χειρωνακτική επεξεργασία και συμβάλλοντας κατ’επέκταση στη βελτίωση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων και της ικανοποίησης των εργαζομένων, επιτρέποντας την έγκαιρη και ακριβή πληρωμή των μισθών και των αποδοχών.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ
  2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 2. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ
  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
  2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Α’)
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (ΜΕΡΟΣ Β’)
 5. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ – ΜΕΡΟΣ Β΄
  1. ΦΟΡΜΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ
  2. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
  3. ΑΠΔ
  4. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
  5. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  6. ΠΙΝΑΚΕΣ
  7. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 6. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
  3. ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  4. ΜΑΖΙΚΗ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ/ΗΜΕΡΑ
  5. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  6. ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  7. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ
  8. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΦΜΥ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΠΟΛ. 1260
 7. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΦΘΕΙΣΑΣ
  2. ΜΗ ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΠΟΧΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
  3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ
  4. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑΓΗ ΜΙΣΘΟΥ Η ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΑ
  5. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
  6. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΣΕ ΤΕΚΜΑΡΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ
  7. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
  8. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΒΑΣΕΙ ΚΑΘΑΡΩΝ
  9. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
  10. ΜΑΖΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  11. ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΤΟΥΣ
  12. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
  13. ΑΚΥΡΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 8. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ/ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ/ ΕΡΓΑ/ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
  1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
  2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΩΤ. ΚΛΙΜ. ΤΑΜΕΙΩΝ
  3. ΕΡΓΑ-ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ
  4. ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
 9. ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΡΟΣ Α’
 10. ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ – ΒΑΡΔΙΕΣ
  1. ΚΥΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
  2. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΕΣ
  3. ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
  4. ΠΙΝΑΚΕΣ
  5. ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
 11. ΕΝΤΥΠΑ ΜΕΡΟΣ Β’
  1. ΕΝΤΥΠΑ ΟΑΕΔ
  2. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΟΑΕΔ
 12. ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

Α. να έχουν κατανοήσει βασικές έννοιες μισθοδοσίας καθώς και βασικές αρχές εφαρμογής της μισθοδοσίας ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την κάθε περίπτωση απασχόλησης

Β. να έχουν εξοικειωθεί με το περιβάλλον και τις διαδικασίες που σχετίζονται με τη λειτουργία ενός μηχανογραφημένου λογιστηρίου, και συγκεκριμένα με το λογισμικό της εταιρείας Data Communication, Premium HRM Μισθοδοσία

Γ. να είναι σε θέση:

 1. να καταχωρούν τα στοιχεία ενός εργαζόμενου
 2. να εντάσσουν τον εργαζόμενο στην ισχύουσα συλλογική σύμβαση ανάλογα με το είδος της επιχείρησης και την ειδικότητα του
 3. να εκτυπώνουν όλα τα υποχρεωτικά έντυπα ΟΑΕΔ, Σ.ΕΠ.Ε.
 4. να υπολογίζουν τακτική μισθοδοσία, δώρο Πάσχα, δώρο Χριστουγέννων, επίδομα αδείας κλπ ειδικές περιόδους μισθοδοσία
 5. να εκτυπώνουν αποδείξεις μισθοδοσίας, μισθοδοτική κατάσταση, λογιστικό άρθρο και οποιαδήποτε πληροφοριακή ή στατιστική εκτύπωση αφορά τη μισθοδοσία
 6. να ελέγουν και να αποστέλλουν ΑΠΔ, προσωρινή δήλωση ΦΜΥ, οριστική δήλωση προς τους αρμόδιους φορείς (ΙΚΑ, ΤΑΧΙΣ)
 7. να εκτελούν ολοκληρωμένες ροές μισθολογικών υπολογισμών πχ. Πρόσληψη, αποχώρηση, απόλυση εργαζόμενου

Δ.  να έχουν κατανοήσει τις διαδικασίες και τα αρχεία που αφορούν τη διαχείριση των εργαζομένων, όπως οι προσλήψεις, οι απολύσεις, οι άδειες και άλλες σχετικές πτυχές της διαχείρισης ανθρώπινων πόρων.

Ε.  να έχουν κατανοήσει τις προηγμένες διαδικασίες διαχείρισης εργαζομένων, όπως οι αξιολογήσεις απόδοσης, η εκπαίδευση και ανάπτυξη του προσωπικού και η διαχείριση των (προνομιακών) αμοιβών .

ΣΤ. να έχουν κατανοήσει  τις παραμέτρους που επηρεάζουν την εφαρμογή του συστήματος μισθοδοσίας, όπως οι φορολογικές ρυθμίσεις, οι ασφαλιστικές εισφορές και άλλες παράμετροι που επηρεάζουν τον υπολογισμό των μισθών και των αποδοχών

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής εξέτασης που διεξάγεται στην πλατφόρμα της συνεργάτιδας εταιρίας (https://exams.datacomm.gr/). Η εξέταση φέρει τη μορφή κουίζ 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής και η πρόσβαση σε αυτή διατίθεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Η αξιολόγηση της επίδοσης αποτυπώνεται σε ποσοστιαία βαθμολογική κλίμακα με μέγιστο το 100% και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, είναι η επίτευξη συνολικού σκορ άνω του 80%.

Κόστος συμμετοχής

250€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες εκπτώσεων:

 1. ΟΜΑΔΑ Α: 30% Έκπτωση: AμεΑ, Άνεργοι, Πολύτεκνοι- Τρίτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (τρίτεκνης) οικογένειας, Κάτοχοι Ευρωπαϊκής Κάρτας Νέων έως 30 ετών
 2. ΟΜΑΔΑ Β: 15% Έκπτωση: Απόφοιτοι και φοιτητές Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί), Δημόσιοι Υπάλληλοι, Στρατιωτικοί και Σώματα Ασφαλείας
 3. ΟΜΑΔΑ Γ: 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)

Σημειώνεται ότι:

 • Οι εκπτώσεις δεν λειτουργούν αθροιστικά.
 • Κάθε σπουδαστής μπορεί να επωφεληθεί μόνο από μία κατηγορία εκπτώσεων.
 • Οι συμμετέχοντες οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση θα πρέπει να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά που θα τους ζητηθούν.

* Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

30%

15%

10%

Δίδακτρα

175€

212€

225€

Δόση Α’

88€

106€

113€

Δόση Β’

87€

106€

112€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα