Οικονομία και εκπαιδευτική μεθοδολογία, κοινωνία και διά βίου μάθηση

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

 
by E-learning
€250
DETAILS

Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

 
by E-learning
€180
DETAILS

Οικονομία, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 
by E-learning
€180
DETAILS

Οικονομικά της Εκπαίδευσης

 
by E-learning
€250
DETAILS

Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία

 
by E-learning
€180
DETAILS

Μέθοδοι Εκπαιδευτικής Έρευνας και Καινοτομίας

 
by E-learning
€380
DETAILS

Διοίκηση και Μετασχηματισμός Εκπαιδευτικών Μονάδων

 
by E-learning
€450
DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα