Οικονομία και εκπαιδευτική μεθοδολογία, κοινωνία και διά βίου μάθηση

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων για ΚΔΒΜ, ΣΔΕ, ΚΕΚ και φορείς Δια Βιου Μάθησης

 

by E-learning
€380

DETAILS

Διαπολιτισμική και Οικονομική Εκπαίδευση

 

by E-learning
€180

DETAILS

Οικονομική Επιστήμη, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

 

by E-learning
€180

DETAILS

Εκπαίδευση Προϊσταμένων Τμημάτων Δημοσίου Τομέα σε Θέματα Οικονομικής Διαχείρισης

 

by E-learning
€180

DETAILS

Επιμόρφωση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, διαμεσολάβηση, επικοινωνία και οικονομία

 

by E-learning
€180

DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα