Οικονομικά προσανατολισμένα στο Περιβάλλον

Οικονομικά προσανατολισμένα στο Περιβάλλον
4.4/5

Οικονομικά προσανατολισμένα στο Περιβάλλον

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα αποκτήσει δεξιότητες στη διαχείριση, από οικονομικής σκοπιάς, των πολιτικών για την χρήση των φυσικών πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. Η έμφαση δίνεται στην μεθοδολογία προσέγγισης των ζητημάτων αυτών με κάποιες αναφορές σε επίκαιρες εφαρμογές όπως, του φαινομένου του θερμοκηπίου και της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Ειδικότερα, αρχικά παρουσιάζονται οι αρχές της οικονομικής του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης κόστους-οφέλους και  στη συνέχεια πραγματοποιείται μια σύντομη αναφορά στις αρχές χρήσης των ανανεώσιμων και εξαντλήσιμων πόρων και στο σχεδιασμό περιβαλλοντικής πολιτικής σε ζητήματα ατμοσφαιρικής ρύπανσης και ρύπανσης των υδάτων. Τέλος, επιχειρείται μια σύντομη αναφορά στο ευρύτερο θέμα της σχέσης ανάπτυξης, περιβάλλοντος και ισότητας.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 

Διδακτικές ενότητες

  1. Τα Οικονομικά τον Περιβάλλοντος: Μια Επισκόπηση
  2. Το περιεχόμενο της επιστήμης του περιβάλλοντος και οι συνιστώσες επιστήμες της
  3. Οικονομία, Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη
  4. Μέθοδοι Αξιολόγησης του Περιβάλλοντος (Α’ Μέρος-Η Μέθοδος της Υποθετικής  Αξιολόγησης)
  5. Μέθοδοι Αξιολόγησης του Περιβάλλοντος (Β’ Μέρος-Η Ανάλυση Αγορών Ωφέλιµων Χαρακτηριστικών & Ανάλυση Κόστος Ταξιδιού)
  6. Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα
  7. Ανανεώσιμες  και εναλλακτικές μορφές ενέργειας
  8. Τα οικονομικά της κλιματικής μεταβολής στην Ελλάδα
  9. Από τη συνθήκη του Κιότο στη συνθήκη του Ντέρμπαν
  10. Χάρτης πορείας για τη μετάβαση σε μια ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 

Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης 

Αξιολόγηση

 

Υποβολή εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα