Οικονομικά της Υγείας

Οικονομικά της Υγείας
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Μαθησιακοί Στόχοι

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο εκπαιδευόμενος θα έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί τις θεωρίες, τις έννοιες και τα εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης για να αξιολογεί συστηματικά τα ειδικά χαρακτηριστικά, τα πρότυπα χρησιμοποίησης, τις διάφορες στρατηγικές παροχών και τους εναλλακτικούς χρηματοδοτικούς μηχανισμούς του συστήματος υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί ότι επιτυγχάνονται οι αποδοτικότερες και οι αποτελεσματικές αποφάσεις κατανομής.

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Ο ρόλος της οικονομικής επιστήμης στον κλάδο της υγείας και την πολιτική υγείας
 2. Τα βασικά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην οικονομική ανάλυση γενικά
 3. Οι ατέλειες της ελεύθερης αγοράς και οι συνέπειές τους στο σύστημα υγείας
 4. Τα βασικά εργαλεία της οικονομικής ανάλυσης στο χώρο της υγείας και η απαίτηση σε δεδομένα για την πραγματοποίηση της οικονομικής ανάλυσης
 5. Υγεία και Οικονομία: Αλληλεπιδράσεις
 6. Ο ρόλος της ασφάλισης και η επίδρασή της στο χώρο της υγείας
 7. Η επίδραση των περιορισμένων πόρων, στις αποφάσεις των καταναλωτών και οι διάφορες μορφές συμπεριφοράς του ιατρικού προσωπικού
 8. Εναλλακτικά συστήματα χρηματοδότησης και παροχής υπηρεσιών υγείας
 9. Το φάρμακο και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός στο χώρο της υγείας
 10. Κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα στο χώρο της υγείας και η κρατική παρέμβαση
 11. Σύγκριση της δομής, λειτουργίας και αποδοτικότητας του Ε.Σ.Υ. με άλλα συστήματα υγείας

Αξιολόγηση

 

Υποβολή εργασίας

Course Durations: 3 Μήνες

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα