Οικονομικά του τουρισμού

Οικονομικά του τουρισμού
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Στο συγκεκριμένο μάθημα δεν παρέχονται εκπτώσεις!!

Διδάσκων

Καρκαλάκος Σωτήριος

 

Σκοπός και Στόχοι προγράμματος

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η επιμόρφωση των σπουδαστών με την μέθοδο της ασύγχρονης εκπαίδευσης. Με τα προσφερόμενα μαθήματα επικαιροποιούνται και εμπλουτίζονται οι γνώσεις των σπουδαστών σύμφωνα με τις  ανάγκες τους.

Πιο συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί τόσο στη βελτίωση της θέσης του σπουδαστή στην αγορά εργασίας, όσο και στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης, καθώς καλύπτει θέματα που αφορούν στα Οικονομικά του τουριστικού τομέα, οι διαστάσεις του οποίου αναλύονται και εκτείνονται σε πολλαπλά επίπεδα.  Κύριος στόχος αυτού, είναι η μελέτη της διαχρονικής εξέλιξης του τουρισμού και των Οικονομικών , κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών επιδράσεων αυτού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 

Α. να αντιλαμβάνονται ότι ο τουρισμός αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο φαινόμενο, του οποίου οι διαστάσεις αναφέρονται στο κοινωνικό, στο οικονομικό, στο πολιτιστικό και στο περιβαλλοντικό επίπεδο

 

Β.  να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις επιπτώσεις του τουρισμού στην οικονομία

 

Αξιολόγηση Μαθησιακών αποτελεσμάτων

 

Συγγραφή συνθετικής εργασίας έκτασης 500-700 λέξεων

Course Durations: 1 μήνας

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα