Οικονομική Διαχείριση Έργων

Οικονομική Διαχείριση Έργων
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Περιεχόμενο Μαθήματος

 
 1. Εισαγωγή στη  διαχείριση έργων
 2. Προγραμματισμός εργασιών
 3. Μέθοδοι και διαδικασίες αξιολόγησης έργων
 4. Καταγραφή και ανάλυση απαιτήσεων
 5. Κοστολόγηση έργων
 6. Αξιολόγηση χρηματοοικονομικών ροών
 7. Διαχείριση κινδύνων
 8. Ποιοτική διαχείριση και αποτίμηση
 9. Σύγχρονες αρχές επιχειρηματικής κουλτούρας
 10. Οργάνωση και στοχοθεσία
 11. Οργανωσιακές Περιπτώσεις

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο σεμινάριο, θα γίνεται με τη διεκπεραίωση μιας εργασίας υπό μορφή δοκιμίου.

Course Durations: 3 Μήνες / 210 Hrs

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα