Οικονομική Επιστήμη, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Οικονομική Επιστήμη, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση
4.4/5

Θεματικές Ενότητες

 

 

 

 

 

 

Δεν ισχύει η πολιτική των εκπτώσεων!

Σε ποιους απευθύνεται

 
 • Εκπαιδευτικούς Α’ βάθμιας/ Β’ βάθμιας όλων των ειδικοτήτων, Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ)
 • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 • φοιτητές Ειδικής Αγωγής, γονείς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα

 
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ,
 • Δυνατότητα Πρόσβασης στο Διαδίκτυο,
 • Βασικές Γνώσεις & Δεξιότητες Χειρισμού Η/Υ,
 • Κατοχή ηλεκτρονικής διεύθυνσης (προσωπικό email)

Δομή Προγράμματος

 

1.ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠΥ)
3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ι & ΙΙ)
5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ
7. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
8. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
9. ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σκοποί και στόχοι του Προγράμματος

 

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης σε θέματα ειδικής αγωγής και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Το πρόγραμμα εξετάζει ζητήματα, όπως η εκπαίδευση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και συνιστά μια συστημική και εποικοδομητική προσέγγιση με έμφαση στην οικονομική, ψυχοπαιδαγωγική σκέψη και πράξη.

 

Σε αυτό, παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την πιο αποτελεσματική εκπαίδευση των σπουδαστών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιδιώκοντας τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των εκπαιδευόμενων σε αντίστοιχα προγράμματα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 
 1. να εκσυγχρονίσουν το επιμορφωτικό τους έργο, δίνοντας έμφαση στον Καθολικό Σχεδιασμό της Οικονομικής Διαχείρισης.
 2. να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ως εργατικό δυναμικό δομών Εκπαίδευσης
 3. να αναβαθμίσουν τις οικονομικές τους γνώσεις, τις κοινωνικές τους ικανότητες και δεξιότητες προς μία φιλοσοφία σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης
 4. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες
 5. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τρόπους διοίκησης.
 6. να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, να στοχάζονται κριτικά και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών

Μέθοδος υλοποίησης Προγράμματος

 

Τo επιμορφωτικό πρόγραμμα πραγματοποιείται εξ ολοκλήρου με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας (e-learning) και περιλαμβάνει πλήρες handbook για κάθε ενότητά του: E–books, πολυμεσικό υλικό (παρουσιάσεις, οπτικοακουστικό υλικό), πρόσθετο επιμορφωτικό υλικό (papers, ΦΕΚ, επιστημονικές-ερευνητικές ανακοινώσεις συνεδρίων, επιστημονικά άρθρα, εργασίες-δραστηριότητες και πλήρη βιβλιογραφία- δικτυογραφία).

 

Η διδασκαλία στο πρόγραμμα διεξάγεται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, προσφέροντας στον εκπαιδευόμενο «αυτονομία», δηλαδή δυνατότητα μελέτης ανεξαρτήτως περιοριστικών παραγόντων, όπως η υποχρέωση της φυσικής του παρουσίας σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Η e-learning διάσταση του προγράμματος παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να μαθαίνουν επιλέγοντας οι ίδιοι τον τόπο, το χρόνο και το ρυθμό της μελέτης.

Αξιολόγηση

 

Η αξιολόγηση κάθε επιμέρους ενότητας γίνεται με την συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου 60 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής (προαιρετικά), ενώ για την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος οι επιμορφούμενοι θα πρέπει, με το πέρας της τελευταίας ενότητας, να εκπονήσουν  μία γραπτή εργασία έκτασης 1500-2000 λέξεων.

* Δυνατότητα αποπληρωμής σε τρεις ισόποσες δόσεις

Course Durations:420 Διδακτικές Ώρες /9 μήνες /ECVET: 16,8

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα