Οικονομία, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση

Εισηγητής

Κοιμίσογλου Μαρία

Διάρκεια

9Μήνες

Σύνολο Ωρών Επιμόρφωσης

420 ΩΡΕΣ/ 16,1 ECTS

Γλώσσα Υλοποίησης

Ελληνικά

Τρόπος διεξαγωγής

100% Εξ αποστάσεως ασύγχρονη εκπαίδευση με σημειώσεις (E-learning)

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει:

✓ Προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) και βασικές γνώσεις χειρισμού

αυτού

✓ Προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) και

✓ Πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Τύπος Πιστοποιητικού

Στους εκπαιδευόμενους που θα ολοκληρώσουν επιτυχώς το πρόγραμμα χορηγείται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου Πειραιώς και συμπληρωματικό Παράρτημα. Εάν η επιτυχής περάτωση του Προγράμματος δεν καταστεί εφικτή λόγω διακοπής των σπουδών ή αποτυχίας στις εξετάσεις, χορηγείται στον εκπαιδευόμενο Βεβαίωση Παρακολούθησης του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Πανεπιστημίου.

Δείτε δείγμα του χορηγούμενου Πιστοποιητικού εδώ

Σύντομη Περιγραφή

Το πρόγραμμα “Οικονομία, Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση” αποτελεί μια διεπιστημονική πρωτοβουλία που συνδυάζει δύο σημαντικούς τομείς, την οικονομία και την ειδική αγωγή, με στόχο να προωθήσει την κατανόηση και την ανάπτυξη σε αυτές τις περιοχές. Αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία συνεργασίας και ανταλλαγής γνώσεων ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς αγωγής, οικονομολόγους και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Μέσω του προγράμματος αυτού, ανοίγονται νέοι ορίζοντες και δημιουργούνται ευκαιρίες για την ανάπτυξη νέων προσεγγίσεων και πρακτικών που ενισχύουν την οικονομική εκπαίδευση και την υποστήριξη των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Το πρόγραμμα εξετάζει ζητήματα, όπως η εκπαίδευση σπουδαστών με ειδικές ανάγκες και συνιστά μια συστημική και εποικοδομητική προσέγγιση με έμφαση στην οικονομική, ψυχοπαιδαγωγική σκέψη και πράξη και  απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και κυρίως σε Εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας, όλων των ειδικοτήτων, Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ), Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), φοιτητές Ειδικής Αγωγής, γονείς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Οικονομίας και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σε ποιους απευθύνεται

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους ΑΕΙ/ΤΕΙ και κυρίως σε Εκπαιδευτικούς Α’βάθμιας και Β’βάθμιας, όλων των ειδικοτήτων, Γενικής ή Ειδικής Εκπαίδευσης, Ειδικό επιστημονικό προσωπικό (ΕΕΠ), Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), φοιτητές Ειδικής Αγωγής, γονείς, βρεφονηπιοκόμους, ψυχολόγους, καθώς και σε όλους όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις στον τομέα της Οικονομίας και της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Σκοπός

Απώτερος σκοπός του Προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση των συμμετεχόντων στις βασικές έννοιες της οικονομικής επιστήμης σε θέματα ειδικής αγωγής και η εφαρμογή τους στην εκπαιδευτική πρακτική. Οι επιμέρους στόχοι αυτού συνδυάζουν θεωρητική γνώση, πρακτικές προσεγγίσεις και δεξιότητες, και αποσκοπούν στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και της κατανόησης θεμάτων που άπτονται του κλάδου της ειδικής αγωγής και της οικονομίας, προάγοντας την ισότητα και την κοινωνική συνοχή στην κοινωνία. Εν ολίγοις, το Πρόγραμμα διευρύνει το πεδίο της γνώσης και της εμπειρίας στους τομείς της οικονομίας και της ειδικής αγωγής, παρέχοντας την ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις και βέλτιστες πρακτικές. Σε αυτό, παρουσιάζονται οι σύγχρονες προσεγγίσεις για την αποτελεσματικότερη εκπαίδευση των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, επιδιώκοντας τη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση των συμμετεχόντων.

Μέθοδος Υλοποίησης

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται αποκλειστικά εξ αποστάσεως, με τη χρήση ειδικής εκπαιδευτικής πλατφόρμας ψηφιακής μάθησης Open-eClass . Πρόκειται για ασύγχρονη τηλεκπαίδευση με σημειώσεις, γεγονός που διευκολύνει ιδιαίτερα τη συμμετοχή εργαζομένων. Αυτός ο τύπος εκπαίδευσης αποτελεί ευέλικτη μορφή επιμόρφωσης, καθώς δεν υφίσταται περιορισμός χρόνου και τόπου. Βασίζεται στις αρχές της ανοικτής εκπαίδευσης και εξυπηρετεί τις ανάγκες της εξατομικευμένης μάθησης.

Επιμέρους Ενότητες

 1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Οι μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
  • Διαστάσεις εκπαιδευτικών αναγκών
  • Παιδαγωγικές μέθοδοι και οικονομική επιστήμη
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ: ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ & ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠΥ)
  • Διαγνωστικά κριτήρια και αιτιολογικοί παράγοντες
  • Βασικά χαρακτηριστικά της αναπτυξιακής πορείας του σπουδαστή
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 3. ΑΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ
  • Κοινωνικές δεξιότητες , οικονομική επιστήμη και διαταραχές
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 4. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (Ι & ΙΙ)
  • Σπουδαστές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και οικονομικό κόστος
  • Σπουδαστές με Ειδικές Ανάγκες και Οικονομικό αποτύπωμα
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 5. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
  • Η χρήση της ομιλίας, του λόγου, της γλώσσας και της επικοινωνίας στην οικονομική επιστήμη
  • Η συμπτωματολογία
  • Μέθοδοι Αξιολόγησης
  • Αντιμετώπιση
  • Οι Νέες Τεχνολογίες
  • Εφαρμογές
  • Η χρησιμότητα των νέων τεχνολογιών
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 6. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΤΟΜΩΝ
  • Βασικές Αρχές Συμβουλευτικής
  • Θεωρητικές Κατευθύνσεις στη Συμβουλευτική Σπουδαστών
  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 7. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ
  • Καλές Πρακτικές, Οικονομική Διαχείριση και εκμάθηση Οικονομικών Μοντέλων
  • Αξιολόγηση Ένταξης και Επίδοσης
  • Οικονομική Επιστήμη και Διαχείριση Μαθησιακών Δυσκολιών
  • Θέματα Διαχείρισης προβλημάτων
  • Κλίμακες Μέτρησης
  • Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση
 8. Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • Ορισμός και Φιλοσοφία της Παράλληλης Στήριξης
  • Καθήκοντα Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης
  • Προσδιορισμός Εκπαιδευτικών Στόχων
  • Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Εξατομικευμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος και Ατομικού Φακέλου μαθητή
  • Αξιολόγηση-Ανατροφοδότηση
 9. ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες επιδιώκεται:

 1. να εκσυγχρονίσουν το επιμορφωτικό τους έργο, δίνοντας έμφαση στον Καθολικό Σχεδιασμό της Οικονομικής Διαχείρισης.
 2. να βελτιώσουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες ως εργατικό δυναμικό δομών Εκπαίδευσης
 3. να αναβαθμίσουν τις οικονομικές τους γνώσεις, τις κοινωνικές τους ικανότητες και δεξιότητες προς μία φιλοσοφία σχολικής, εκπαιδευτικής και κοινωνικής συμπερίληψης
 4. να αντιλαμβάνονται τις θεωρητικές, κοινωνικές και παιδαγωγικές διαστάσεις της οικονομικής εκπαίδευσης
 5. να κατανοούν έννοιες που σχετίζονται με τις διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές
 6. να γνωρίζουν και να είναι σε θέση να εφαρμόζουν πρακτικές διαχείρισης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 7. να είναι σε θέση να ενσωματώνουν ΤΠΕ στη διδασκαλία τους
 8. να αντιλαμβάνονται βασικά θέματα οικονομικής ανάλυσης
 9. Κατανόηση και εφαρμογή συμβουλευτικών προσεγγίσεων για την υποστήριξη των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 10. να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες
 11. να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να εφαρμόζουν εναλλακτικούς τρόπους εκπαίδευσης.
 12. να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα, να στοχάζονται κριτικά και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών

 

Αξιολόγηση

Η αποτίμηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων πραγματοποιείται με την συμπλήρωση κουίζ  πολλαπλής  κατά την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας και με τη συγγραφή μίας τελικής συνθετικής εργασίας έκτασης 1500-2000 λέξεων κατά τον τελευταίο μήνα μαθημάτων. Τόσο οι ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής όσο και η τελική εργασία διατίθενται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες και υποβάλλονται προς βαθμολόγηση στο email της Γραμματείας.

Κόστος συμμετοχής

180€

Εκπτωτική Πολιτική

Ισχύουν οι εξής κατηγορίες έκπτωσης:

 • 10% Έκπτωση: Επανεγγραφή στο πρόγραμμα εκπαιδευόμενου που έχει παρακολουθήσει κάποιο διαφορετικό Πρόγραμμα στο παρελθόν ή εγγραφή σε τουλάχιστον 2 Προγράμματα του ίδιου Κύκλου Σπουδών (με κοινή ημερομηνία έναρξης)
 • Σε περίπτωση Ομαδικής Εγγραφής, άνω των δέκα (10) ατόμων, προβλέπεται έκπτωση 10% ανά σπουδαστή.

Διαμόρφωση Διδάκτρων κατόπιν έκπτωσης

Έκπτωση

10%

Δίδακτρα

162€

Δόση Α’

81€

Δόση Β’

81€

 

Τρόπος Καταβολής Τελών

Τα τέλη καταβάλλονται εφάπαξ ή σε 2 ισόποσες δόσεις σε λογαριασμό ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πειραιώς (Α’ δόση με την εγγραφή, Β’ δόση μέχρι έναν μήνα μετά την ημερομηνία έναρξης του Προγράμματος).

Αποτυχία πληρωμής κάποιας δόσης συνεπάγεται τον αυτόματο αποκλεισμό του υποψηφίου από το υπόλοιπο του προγράμματος, τις εξετάσεις και τη χορήγηση Τίτλου Σπουδών.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γραμματεία “E-learning Καταναλωτών, Επιχειρήσεων & Οργανισμών”

Email: elearnec@unipi.gr

Τηλέφωνο: 210 414-2055, 210 414 2025

Πρόγραμμα Καταναλωτών Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα