Οργάνωση Προγράμματος

Το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning) στα Οικονομικά των Καταναλωτών, Επιχειρήσεων και Οργανισμών ιδρύθηκε από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και λειτουργεί υπό την επιστημονική και οργανωτική του εποπτεία.

Σκοπός του είναι η επιμόρφωση σπουδαστών σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών με τη χρήση τεχνολογιών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής μάθησης.

Το πρόγραμμά μας απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους στην αγορά εργασίας ή και να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στο πλαίσιο του επαγγελματικού τους χώρου.

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα