Πολιτική Απορρήτου

Η νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα Προσωπικά Δεδομένα

 

Από την 25η Μαΐου 2018 τίθεται σε εφαρμογή ο Γενικός Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR).

Ο Κανονισμός σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, ενισχύοντας τα δικαιώματα των πολιτών στη διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους που οι Παροχείς Υπηρεσίας στο Ίντερνετ συλλέγουν και αποθηκεύουν στο πλαίσιο μιας επικοινωνίας ή συναλλαγής, και θεσπίζοντας ένα νομοθετικό πλαίσιο κοινό για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των στοιχείων των επισκεπτών (εφ’ εξής: Χρήστες) από τον διαδικτυακό τόπο  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/

Ποιες πληροφορίες συλλέγουμε;

 

Ο διαδικτυακός τόπος  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε εσείς αυτοβούλως π.χ. είτε αποστέλλοντας κάποιο email είτε υποβάλλοντας την αίτηση σας για την παροχή των υπηρεσιών μας σε εσάς, ήτοι: Όνομα, Επώνυμο, Εmail, Κινητό/ Σταθερό Τηλέφωνο.

Για ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες και οι οποίες είναι σε κάθε περίπτωση και οι ελάχιστες αναγκαίες για την εκπλήρωση των αιτημάτων σας προς την εταιρεία και εν γένει για την εκπλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους και οι οποίες διαγράφονται αυτόματα μετά την ολοκλήρωση του σκοπού της επεξεργασίας τους.

 Ο διαδικτυακός τόπος  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/συλλέγει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μόνο όταν μας τα παρέχετε εσείς οικειοθελώς ή όταν τα δεδομένα αυτά απαιτούνται ή η συλλογή τους επιτρέπεται από το νόμο.

Ο διαδικτυακός τόπος  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/ μπορεί επίσης να ζητά την άδειά σας για ορισμένες χρήσεις των προσωπικών σας δεδομένων και μπορείτε είτε να συναινέσετε ή να αρνηθείτε αυτές τις χρήσεις. Ορισμένα δεδομένα καταγράφονται έμμεσα και η καταγραφή αυτή εξαρτάται, από το πως οι πελάτες μας χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες μας. Έτσι καταγράφονται δεδομένα, όταν χρησιμοποιούνται τεχνολογίες όπως τα cookies  (εδώ link στα cookies  ή λαμβάνονται αναφορές στατιστικών δεδομένων για την βελτίωση των υπηρεσιών μας.

Σε κάθε περίπτωση συλλογής ή αποστολής δεδομένων προηγείται σαφής και ρητή αποδοχή από την πλευρά του χρήστη.

Σε κάθε περίπτωση τα προσωπικά σας δεδομένα δεν χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στη Δήλωση, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από το νόμο.

Για τη χρήση των υπηρεσιών που παρέχονται και τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μας μαζί σας, είναι απαραίτητο να μας παρέχετε τα αληθή και ακριβή προσωπικά στοιχεία σας, όπως αυτά προσδιορίζονται ανωτέρω.

Η ακρίβεια των στοιχείων που μας παρέχετε βαραίνει του ίδιους τους χρήστες που τα υποβάλλουν. Σε περίπτωση που υποβληθεί αίτημα για τη διακρίβωση, τη διόρθωση ή την διαγραφή στοιχείων, Ο διαδικτυακός τόπος  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/ δεσμεύεται να το εξετάσει εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Οι ανήλικοι κάτω των 16 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα μας και να εκδηλώνουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα τους.

Ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε:

 

Ο διαδικτυακός τόπος  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/ συλλέγει, επεξεργάζεται και χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα που της παρέχετε με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητό τους χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας, προκειμένου να προστατέψει τα προσωπικά δεδομένα σας από οποιαδήποτε μορφή αθέμιτης επεξεργασίας, μη εξουσιοδοτημένη ή λανθασμένη χρήση, μεταβολή, αλλοίωση, διάδοση, απώλεια ή τυχαία/ αθέμιτη καταστροφή.

Οι συνεργάτες που υποστηρίζουν την λειτουργία της ιστοσελίδας μας και την εξυπηρέτηση των αιτημάτων των πελατών μας είναι επίσης συμμορφωμένοι με το Γενικό Κανονισμό για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων.

 

Ασφάλεια Συναλλαγών

 

Ο διαδικτυακός τόπος  http://elearning.ec.unipi.gr/elearning/ αναγνωρίζει τη σημασία της τήρησης όλων των απαραίτητων νομίμων διαδικασιών που σχετίζονται με την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

 

Για ποιο λόγο συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 

1) για την παροχή υπηρεσιών για τις οποίες αιτείστε με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων στα αντίστοιχα πεδία της ιστοσελίδας μας π.χ. συμπλήρωση online φόρμας εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή σε επιμορφωτικά προγράμματα, ή ενημερώσεις για προσφορές ή Κύκλους Σπουδών και την συνακόλουθη εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων προς εσάς, για την απόδειξη των υπηρεσιών μας προς εσάς, για την μετά την παροχή της υπηρεσίας υποστήριξή σας, για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας και γενικά όπου είναι λογικά αναγκαίο ή απαιτείται για την τήρηση των νομικών ή κανονιστικών απαιτήσεων, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων.

 

2) για την προώθηση και διαφήμιση των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω της αποστολής ενημερώσεων για προϊόντα, υπηρεσίες, προσφορές μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων (newsletters), κατόπιν παροχής της δικής σας συγκατάθεσης μέσω της επιλογής των αντίστοιχων πεδίων είτε μέσω της απευθείας εγγραφής σας στο newsletter μας.

 

Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα

 

Έχετε εκ του νόμου το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμείτε:

  • Να έχετε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας, να λάβετε αντίγραφο από αυτά και να λάβετε πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους
  • Να ζητήσετε να διορθωθούν, να τροποποιηθούν ή να συμπληρωθούν τα ελλιπή προσωπικά σας δεδομένα
  • Να ζητήσετε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα,όταν η επεξεργασία τους γίνεται με βάση τη δική σας συγκατάθεσή ή για την προστασία των εννόμων συμφερόντων μας.

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις (σύμβαση, εκ του νόμου υποχρέωση, δημόσιο συμφέρον), το δικαίωμά σας αυτό είτε υπόκειται σε περιορισμούς είτε δεν υφίσταται ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση.

Ασφαλώς αν γίνει διαγραφή των δεδομένων σας τότε το τμήμα elearning Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιως  δεν είναι σε θέση να συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες της σε εσάς, όταν αυτές απαιτούν την χρήση των δεδομένων αυτών.

  • Να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία τους
  • Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων
  • Να ζητήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας.
  • Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στην συγκατάθεσή σας για το διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο Γραμματείας  : 210-4142055, Φαξ  : 210-4142301, Ε-mail  : elearnec@unipi.gr.

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα