Προϋποθέσεις Συμμετοχής

     Το πρόγραμμα είναι ανοικτό σε όλους όσους έχουν την επιθυμία να εφοδιαστούν με  γνώσεις που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.

 

      Στο πρόγραμμα  μπορούν να φοιτήσουν :

 

 • εργαζόμενοι και επαγγελματίες σε τομείς και θέσεις απασχόλησης που σχετίζονται με το αντικείμενο  και τις διδακτικές ενότητες του προγράμματος,
 • πτυχιούχοι και φοιτητές όλων των ΑΕΙ και ΤΕΙ που επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους σε περισσότερο εξειδικευμένα θέματα από εκείνα που έχουν διδαχθεί στα προγράμματα σπουδών των σχολών τους,
 • απόφοιτοι λυκείου που θα ήθελαν να αποκτήσουν γνώσεις σε θέματα εφαρμοσμένων οικονομικών,
 • μαθητές λυκείου που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις εισαγωγικού επιπέδου στην Οικονομική Επιστήμη – η συμμετοχή τους στο πρόγραμμα επιτρέπεται σε ορισμένες θεματικές ενότητες. 

     Η συμμετοχή φοιτητών του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε μαθήματα ίδιου αντικειμένου με τα αντίστοιχα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος, θα είναι δυνατή μόνο εφόσον στα μαθήματα αυτά οι φοιτητές έχουν ήδη επιτύχει προβιβάσιμο βαθμό.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει μέσω αυτού του δικτυακού τόπου να επιλέξουν τα μαθήματα που επιθυμούν και στη συνέχεια να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση συμμετοχής τους.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 

Ειδικά για τις ακόλουθες κατηγορίες σπουδαστών θα ζητηθεί ανάλογη βεβαίωση:

 •  AΜΕΑ
 • άνεργοι
 • πολύτεκνοι και μέλη πολύτεκνης (και τρίτεκνης) οικογένειας
 • απόφοιτοι  του Πανεπιστημίου Πειραιώς  ή άλλων Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών
 • φοιτητές του Πανεπιστημίου Πειραιώς (πρoπτυxιακοί και μεταπτυxιακοί) ή άλλων Ελληνικών ή Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων ή σχολών
 • σπουδαστές που έχουν ήδη παρακολουθήσει προηγουμένως άλλο μάθημα του προγράμματος
 • σπουδαστές που είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι
 • σπουδαστές που είναι Στρατιωτικοί ή υπηρετούν σε Σώματα Ασφαλείας

Απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες πληροφορικής

Οι σπουδαστές, προκειμένου να είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του προγράμματος, θα πρέπει να γνωρίζουν τη χρήση υπολογιστών σε περιβάλλον εφαρμογών διαδικτύου. Εξειδικευμένες γνώσεις υπολογιστών δεν είναι απαραίτητες.

Ο κάθε σπουδαστής θα πρέπει να διαθέτει :

 • προσωπικό υπολογιστή γραφείου ή φορητό (laptop) με λειτουργικό σύστημα Windows Vista ή 7 και πρόγραμμα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Windows Explorer, Firefox, Chrome κλπ).
 • προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)
 • σύνδεση με το διαδίκτυο

Για την υποστήριξη της επικοινωνίας και για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων, στο πρόγραμμα λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης (helpdesk).

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση σχετικά με τις προϋποθέσεις συμμετοχής, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του προγράμματος.

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα