Σύγχρονα Εργαλεία στη διαχείριση των μονάδων υγείας

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Οικονομικά της Υγείας

 

by E-learning
€380

DETAILS

Εταιρική διακυβέρνηση στον χώρο της Υγείας

 

by E-learning
€380

DETAILS

Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών Υγείας

 

by E-learning
€380

DETAILS

Διαχείριση Ασθενών και Οργάνωση Πελατολογίου

 

by E-learning
€380

DETAILS

Διαχείριση Αποθεμάτων και Προμηθειών σε Μονάδες Υγείας

 

by E-learning
€380

DETAILS

Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων στη Υγεία

 

by E-learning
€380

DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα