Τρόπος Λειτουργίας

     Η εκπαίδευση πραγματοποιείται από απόσταση, μέσω του ειδικού εκπαιδευτικού λογισμικού ηλεκτρονικής μάθησης. Στο σύστημα αυτό είναι καταχωρημένο το εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο οι σπουδαστές έχουν πρόσβαση από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Για την εξοικείωση των σπουδαστών με το εκπαιδευτικό λογισμικό παρέχονται ειδικές οδηγίες χειρισμού.

 

    Ο  Ηλεκτρονικός Οδηγός Σπουδών παρέχει κάθε πληροφορία για όλες τις λεπτομέρειες του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

 
 
 

Η εγγραφή στο εκπαιδευτικό λογισμικό

 

Η διαδικασία εγγραφής και αξιοποίησης του εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς επίσης και οι όροι παρακολούθησης ενός μαθήματος έχουν ως ακολούθως :

 1. Με την αποδοχή της εγγραφής  στα επιλεγμένα μαθήματα του προγράμματος, ο σπουδαστής λαμβάνει στο προσωπικό του e-mail τον αριθμό μητρώου, τον κωδικό πρόσβασης και τις αρχικές οδηγίες χειρισμού.
 2. Ο κωδικός πρόσβασης εξασφαλίζει την είσοδο στο εκπαιδευτικό λογισμικό και την πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό.
 3. Οι όροι χρήσης και αναπαραγωγής του εκπαιδευτικού υλικού καθορίζονται στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Σπουδών.
 4. Ο κωδικός πρόσβασης απενεργοποιείται με την ολοκλήρωση ενός μαθήματος ή μιας θεματικής ενότητας.

Ως ημερομηνίες έναρξης μαθημάτων ορίζονται οι μήνες Ιανουάριος, Απρίλιος, Ιούλιος και Οκτώβριος.

Το εκπαιδευτικό υλικό

 

   Το εκπαιδευτικό υλικό του συστήματος ηλεκτρονικής μάθησης είναι διαθέσιμο σε κάθε σπουδαστή που έχει εγγραφεί στο πρόγραμμα και αποτελείται από :

 1. κείμενα και σημειώσεις των διδασκόντων,
 2. παρουσιάσεις και εκπαιδευτικά βίντεο,
 3. μελέτες περιπτώσεων,
 4. ασκήσεις πρακτικής και κατανόησης της θεωρίας,
 5. ασκήσεις αυτοαξιολόγησης,
 6. οδηγίες για την εκπόνηση εργασιών,
 7. ηλεκτρονικές πηγές με τοποθεσίες στο διαδίκτυο, όπου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να βρίσκουν υλικό (άρθρα, στατιστικά στοιχεία, διαλέξεις, ομιλίες, περιοδικά, εφημερίδες, κλπ.) σχετικά με τις εργασίες που θα αναλαμβάνουν,
 8. βιβλιογραφία, κλπ.

Η επικοινωνία με τους διδάσκοντες

 

   Στην ηλεκτρονική τους τάξη τους οι σπουδαστές επικοινωνούν με τους άλλους εγγεγραμμένους σπουδαστές και τους διδάσκοντες μέσω των εργαλείων ηλεκτρονικής μάθησης που προβλέπει το εκπαιδευτικό λογισμικό.Τα εργαλεία αυτά

είναι :

 • ο χώρος ελεύθερης συζήτησης (forum),
 • ο χώρος ανταλλαγής αρχείων και σημειώσεων,
 • η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (chatting),
 • η τηλεδιάσκεψη,
 • το σύστημα wiki για συμπλήρωση περιεχομένου σε ασκήσεις και εργασίες.

“Οι εξετάσεις”

 

    Οι εξετάσεις διεξάγονται στο τέλος της παρακολούθησης κάθε μαθήματος. Η μορφή τους εξαρτάται απο τη διδακτική ενότητα και το μάθημα. Συνήθως γίνονται είτε με την εκπόνηση και υποβολή εργασίας που θα καθορίζεται σε συνεργασία με τον διδάσκοντα, είτε με τη μορφή τεστ πολλαπλών απαντήσεων.

Πρόγραμμα Καταναλωτών 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα