Οικονομικά των αγορών,ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματικότητα

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Innovation Management

 
by E-learning
€250
DETAILS

Οικονομική Διαχείριση Έργων

 
by E-learning
€250
DETAILS

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Και Οικονομία

 
by E-learning
€250
DETAILS

Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε Περίοδο Κρίσης

 
by E-learning
€200
DETAILS

Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

 
by E-learning
€250
DETAILS

Μάρκετινγκ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 
by E-learning
€250
DETAILS

Στρατηγική επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα

 
by E-learning
€250
DETAILS

Οικονομικά του τουρισμού

 
by E-learning
€100
DETAILS

Προβλέψεις και Επενδύσεις

 
by E-learning
€250
DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα