Οικονομικά των αγορών,ανθρώπινο δυναμικό και επιχειρηματικότητα

Η συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνει τα εξής μαθήματα :

Innovation Management

 

by E-learning
€250

DETAILS

Οικονομική Διαχείριση Έργων

 

by E-learning
€250

DETAILS

Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Και Οικονομία

 

by E-learning
€250

DETAILS

Ελεύθερος Επαγγελματίας: Οδηγός Επιβίωσης σε Περίοδο Κρίσης

 

by E-learning
€200

DETAILS

Επιχειρηματικότητα: Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων – Επιχειρηματικά Μοντέλα

 

by E-learning
€250

DETAILS

Μάρκετινγκ μικρομεσαίων επιχειρήσεων

 

by E-learning
€250

DETAILS

Στρατηγική επιχειρήσεων για Οικονομική Βιωσιμότητα

 

by E-learning
€250

DETAILS

Οικονομικά του τουρισμού

 

by E-learning
€100

DETAILS

Προβλέψεις και Επενδύσεις

 

by E-learning
€250

DETAILS

Πρόγραμμα Καταναλωτών

 Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 

Καραόλη & Δημητρίου 80

18534 Πειραιάς

Ανακοινώσεις, Νέα